AIDAluna in building dock
AIDAluna in building dock
GEZE Automatic Sliding Doors on board the AIDAluna

Det nya kryssningsfartyget AIDAluna lämnar torrdockan

GEZE finns ombord med dörrteknik och glasdesign för obegränsad kryssningkomfort och säkerhet

AIDAaluna utvidgar sin världsberömda kryssningsfartygsflotta AIDA Cruises med ytterligare ett klubbfartyg. Den 13 Februari 2009 såg AIDAluna bokstavligt talat dagens ljus när portarna i bygghallen öppnades i Papenburg Meyer, och kryssningsfartyget för första gången kunde ses i sin helhet. Vid utrustningskajen får den då sin sista touch. Vid veckoslutet den 21 och 22 februari 2009 körs det 252 meter långa och 32,2 meter breda klubbfartyget inför tusentals åskådare över Ems för testturer på Nordsjön, för att sedan den 22 mars påbörja sin jungfruresa till det glansfulla dopet i Palma de Mallorcas hamn.

Med tretton däck, 1025 passagerarhytter, sju restauranger, elva barer och ett soldäcksområde på 6400 m², är AIDAluna genom många innovationer förberedd på sina framtida passagerare. Passageraren upplever GEZE:s innovativa dörrteknik i form av ökad passerkomfort vid öppnandet av dörrar till hytter, restauranger och barer eller när de flanerar över däcken. De erfordrade säkerhetskriterierna integrerades i fartygets dörrkoncept.

Automatiska skjutdörrar i VTM-utförande, dvs. med dörrautomatik som lagts ut speciellt på enheter för marin trafikteknik, som är korrosions- och havsvattenfasta och innehåller alla de elektroniska komponenterna, och är dimensionerade för stora trafikerande publikvolymer. De underlättar förflyttning till soldäck, restauranger, butiker och otaliga möjligheter till underhållning och sport. Automatiska rund- och teleskopskjutdörrar kompletterar den speciella arkitekturen ombord. På däck 3 och 10 skapar de maximal öppningsbredd även vid begränsat utrymme för passage av genomgångsdörrar, så att även soldyrkare med packning bekvämt kan komma till poolen på soldäck.

Automatiska slagdörrar med individuell styrteknik, t.ex. genom radarsensorer, bidrar till den lätthet med vilken besättningen och restaurangpersonal kan ta hand om passagerarna. "Servicedörrarna" kan öppnas utan ansträngning, styras kontaktlöst och stängas tillförlitligt igen efter passage.

Hyttdörrarna stängs bekvämt och säkert med TS 2000 dörrstängare i specialdesign med spak och glidskena. Den karaktäristiska enhetliga GEZE-designen ingår alltjämt i säkerhetskonceptet, eftersom säkerheten har högsta prioritet ombord på ett klubbfartyg. Till exempel utrustades alla branddörrar i klass A, vilket innebär icke brännbart material, inom nödutgångar och utrymningsvägar med utanpåliggande dörrstängare av typen TS 4000 och TS 5000 för dörrbredder upp till 140 centimeter och TS 4000 i tandemutförande för mycket stora och tunga dörrar. De stänger säkert vid fara, eller om fartyget lutar extremt, och uppfyller kraven i SOLAS-direktiv, nämligen "Internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss“. För maximal säkerhet och funktionalitet utformades hela dörrtekniken i nära samarbete med Meyer-varvet, AIDA Cruises och det ansvariga klassificeringssällskapet.

Vid utrustningen av AIDAluna bevisade GEZE sin kompetens utöver den som helhetsleverantör av dörrteknik. I poolområdet på däck 10 användes glassystem från GEZE. Ett specialbyggt korrosionsfritt manuellt skjutväggsystem av tjugo glaselement som arrangeras i en cirkel, omsluter DJ-rutan och skyddar hela underhållnings- och scenelektroniken. Så kan DJ:ns område manuellt stängas helt eller öppnas till önskad vidd, utan större ansträngning.

Vid Meyer-varvet har GEZE i mer än tio år bevisat sin expertis inom området för marin trafikteknik och upprustar hela fartygsgenerationen "Sphinx", som består av sex kryssningsfartyg: Precis som vid AIDAluna har GEZE utrustat de två identiska systerfartygen AIDAdiva och AIDAbella, och kommer att utrusta AIDAblu som lämnar dockan 2010, och de två andra ännu inte namngivna AIDA-kryssningsfartygen som lämnar sina dockor 2011 och 2012, med den modernaste dörr- och säkerhetstekniken.