GEZE TS 550 IS, Leonardo Glass Cube, Bad Driburg
GEZE TS 550 IS, Leonardo Glass Cube, Bad Driburg
Leonardo Glass Cube, Bad Driburg
GEZE TS 500 IS

Glasestetik i anspråksfulla objekt

Arkitektbyrå: 3deluxe, Wiesbaden

Integrerade helglassystem (IGG) tillhör de mest innovativa lösningarna på glasmarknaden. Där beslagsystem och profiler hittills inkräktat på glaselementens estetik, ger GEZE:s IGG system frihet i utformningen.

GEZE IGG integrerar profiler och beslagsystem osynligt mellan de ytbundna glasskivorna så att en enhetlig yta skapas - utan synliga eller applicerade delar på glasytan. Den högkvalitativa ytan ger absolut transparens och lätthet i designen. Fönstrets hela ”intelligens” finns mellan skivorna. Glastrycket på insidan av skivan låter tekniken döljas bakom. Enhetlig fasaddesign kan realiseras utan stilbrott och oberoende av om modulära skjutväggssystem, manuella eller automatiska skjut- och slagdörrar, anslags- eller pendeldörrar dörrar ingår i planeringen. GEZE IGG kan användas vid helglasfasader inom- och utomhus, vid fasta och flexibla skiljeväggsystem, t.ex. i mötesrum, som rumsliga avgränsningar i väntområden på flygplatser eller som avskiljning i kongress- och evenemangsbyggnader, köpcentrum, banker, biljettkontor eller moderna kontorsdelar. Det finns en mångfald av designmöjligheter. GEZE IGG uppfyller de mest varierande kraven: Med screentryck, eller användning av speciella glastyper kan individuella designönskemål uppfyllas. GEZE IGG uppfyller även funktionella standarder, som t.ex. höjda krav på värme-, bullerskydd eller säkerhetskrav. Alla fördelar i GEZE:s välkända beslagssystem bibehålles utan inskränkningar i IGG-lösningarna. Systemet kännetecknas närmare av talrika inställningsmöjligheter, låga underhållskostnader och hög komfort.

Det integrerade helgglassystemet (IGG) med GEZE:s golvdörrstängare TS 550 IS för tvåflyglida dörrar, realiserar i Leonardo Glass Cube, design- och glasartikelleverantörens kongress- och evenemangsbyggnad som öppnades 2007 i Bad Drüberg, och understryker förbindelsen av mjuka flytande strukturer och ett klart, rätlinjigt hölje. Det bidrar till att transportera glasmärkets eftersträvade utveckling till liftstyle company.