GEZE - RWA, Church of Our Lady, Dresden
RWA System
GEZE - emergency power central controls E260 N 2/1, Church of Our Lady, Dresden
RWA System

Högbarock och hightech

Arkitektbyrå: IPRO, Dresden

I spänningsfältet av rekonstruktionen av en gammal kyrka, installerade GEZE, med hänsynstagande till tidsenliga person- och byggnadsskyddskrav, ett skräddarsytt RWA-system. Detta utgör en central detalj i det förebyggande brandskyddet.

Ruinerna efter förstörelsen i den förödande bombattacken i februari 1945, fungerade som ett minnesmärke från kriget fram till Tysklands återförening. Återuppbyggnaden, som påbörjades 1994 avslutades den 30 oktober 2005 med en festlig ceremoni för kyrkans återinvigning.

Vid Frauenkirches historiska återuppbyggnad utmärker sig utöver den ljusa sandstenen och den imponerande kupolen, speciellt de höga och delvis svåråtkomliga fönsterpartierna. Just här ligger de tekniska utmaningarna för installation av ett modernt rök- och värmeutsugssystem. Det är viktigt att kunna komma undan rök, brandgaser och värme, för att ge människor i byggnaden möjlighet till en ordnad utrymning, och att inte hindra räddningsarbete. RWA-systemen består alltid av minst tre komponenter: ett öppningssystem, en nödströmscentral och en brandknapp.

För att rekonstruera originalutseendet så långt som möjligt, behövdes vissa tekniska anpassningar göras. RWA-anläggningar arbetar vanligtvis med 24 V arbetsspänning. Automatiken till de höga fönstren kan enbart få sin strömförsörjning med mycket långa matarledningar. Små ledningstvärsnitt, som enbart gjorde minimala urfräsningar i innerväggarna, behövdes emellertid Detta krävde tillhandahållandet av en speciallösning. I samråd med TÜV bestämde sig projekteringsföretaget för ett beprövat GEZE RWA-system som drivs på 230 volt.

Det övre fönsterområdets fönster utrustades med GEZE E 206-automatik. På grund av storleken relativt vikten hos fönsterbladen, installerades två automatiker. Mekanismen, som överför automatikkraften till fönstret, är en specialversion av företagets FeSa-fönsterteknik, med särskilt stor vikt lagd på en design anpassad till byggnadsverket.

Den avgörande säkerhetsaspekten för alla RWA-system är att de måste fungera oberoende av elnätet. För 24 V-systemen garanteras detta genom batteriet som integrerats i RWA–reservkraftstyrcentralerna. Eftersom en 230-version för utförandet kom, installerades GEZE reservkraftstyrcentraler E260 N 2/1 i specialversion. Det fullständiga RWA-systemet är anslutet till ett kraftsystem på plats, som garanterar en elnätsoberoende funktion.