Downloads

GEZE SecuLogic IQ eStrike

GEZE SecuLogic IQ eStrike

Den kompakta dörröppnaren från GEZE ”IQ eStrike A5000/A5300” för standardtillämpningar kan användas på alla dörrar som du vill kunna betjäna med hög komfort.

Ytterligare en variant från GEZE är SecuLogic IQ eStrike FT500/FT501 som räknas som marknadens minsta godkända dörröppnare för skyddsdörrar och används på brandskyddsdörrar med särskilt höga krav på säkerhet.

NYHET: Den kompakta dörröppnaren A5000 kan utan vidare modifiering även godkännas för användning på rökskyddsdörrar.

Produktegenskaper:

  • Marknadens minsta dörröppnare.
  • Kompakt dörröppnare med små dimensioner.
  • Universell användning DIN vänster/höger.
  • Bipolär EMC-skyddsdiod integrerad i alla varianter.
  • Ingreppdjup på fall på minst 6 mm.
  • Modellserie A5000 med rökskyddsgodkännande.
  • Kompakt dörröppnare GEZE IQ eStrike FT500/FT501: marknadens minsta godkända dörröppnare för brandskyddsdörrar.
  • Olika varianter för olika säkerhetsbehov.