GEZE RWA retten Leben - Notstromsteuerzentralen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Optimalt samspel mellan till- och frånluftsöppningar

System NRWG

Enligt DIN EN 12101 Teil 2 består NRWG av

  • ett fönster med tillhörande beståndsdelar (profil, tätningar, beslag)
  • fyllnadsmaterial (t ex glas, paneler) och
  • motorsystem med därtill hörande beståndsdelar (motor, konsoler, beslag)

Användning av NRWG

En NRWG måste enligt DIN EN del 2 i Tyskland alltid användas när byggnadsplaneringsregler kräver en "Rökutsugning". Rökutsug är rökutsugning vid brand (brandventilation), vid vilken ett stabilt, röksvagt skickt bildas i golvnivå, så att flykt och räddningsvägar kan användas säkert.

Dessa GEZE produkter har testats och godkänts för användning i certifierade NRWGs enligt DIN EN 12101 del 2.

Öppnings och låsningssystem

 Kedjemotorer

   Spindelmotorer 

RWA 100E

E 740

E 250 VdS

RWA 105E

E 820

RWA 110 E

E 860


Motorerna är med aluminiumprofiler från kända profiltillverkare - däribland Schüco, Akotherm, Kawneer, Heroal och Wicona - godkända och certifierade som NRWG.

  • Vårt distributionsnät förfogar över samtalspartners för objekts och kommersiell-teknisk rådgivning och ett brett NRWG systempartnerprogram.
  • Vårt nätverk i Europa med dotterbolag och representanter garanterar leverans av GEZE NRWGs även utanför Tysklands gränser.
  • Dessutom erbjuder vi stöd vid certifiering och vid framtagning av motsvarande dokumentation.

GEZE NRWGs kan naturligtvis också användas för den dagliga ventilationen. Därutöver kan alla RWA motorer också användas för NRWG.