Drivenheter för komfortventilation och brandgasventilation

Gezes fönstermotorer används överallt där bekväm fjärrmanövrering av ventilation önskas. De sitter monterade i kontor, industrilokaler, sportanläggningar, skolor, flygterminaler, kyrkor, trapphus, bostäder och i många andra byggnadstyper världen över. De utgör ett allt vanligare inslag i offentliga miljöer som välkommet nytillskott eller som ersättning till manuella mekaniska öppningssystem. Med vår senaste generation kedje- spindel- och låsmotorer (IQ-motorer) har vi tagit steget mot obegränsade möjligheter. Dessa är speciellt lätta att integrera i avancerade övergripande system såsom KNX- eller BACnet-miljöer tack vare integrerad bus-teknik. De är lättmonterade och kan även enkelt kopplas ihop för att jobba synkront på stora och tunga fönster. Vid behov, även om detta sällan behövs i praktiken, kan de programmeras till valfria slaglängder, hastigheter, stängningskrafter, och mycket annat.

De har samma stilspråk som Gezes övriga produkter, med slimmad profil och rundade ytor. Övriga motorer och system nedan visar på den bredd Geze erbjuder inom öppningsteknologi. Se även våra speciella lösningar för tilluft vid brandgasventilation. Samtliga modellserier finns generellt lagerhållna i naturanodiserad aluminuim samt i vit lack RAL 9016, men kan även fås i valfri kulör, med specifik slaglängd, eller specialbyggda på annat sätt. För tillgänglighet är motorerna dessutom möjliga att fjärrstyra med vår radioteknik som omfattar olika sändar- och mottagarenheter, inklusive handsändare.