Varför Brandgasventilation?

En stor andel av människor som dör i byggnadsbränder gör detta på grund av rökförgiftning. Det är därför väsentligt att röken avlägsnas från byggnaden för att möjliggöra utrymning. Att få bort röken är även viktigt för att räddningstjänsten ska kunna göra sin insats med god sikt för att kunna rädda individer och släcka elden. Att evakuera röken i tid säkerställer också att brandgaserna inte når den fruktade temperatur då de övertän¬der, vilket oftast leder till en explosionsartad spridning av elden och kan få byggnadens bärande strukturer att kollapsa.

Vårt koncept
GEZEs system för brandgasventilation utnyttjar den grundläggande naturlagen att varma gaser stiger uppåt. Genom att öppna fasadfönster eller luckor högst uppe i bygganden (frånluft), samtidigt som dörrar eller fönster på bottenplanet öppnas (tilluft), skapas en effektiv skorstenseffekt. De giftiga brandgaserna kommer snabbt att ventileras ut i det fria, samtidigt som frisk, andningsbar luft kommer in underifrån.