Tillförlitlighet och bekvämlighet


Våra elektriska system för brandgas- och komfortventilation är lätta att projektera, installera och funktionstesta. De erbjuder enkel och tillförlitlig användning under lång tid. För brandgasventilation har vi typtestade produkter inom ramen för SS-EN 12101, flertalet drivenheter tillsammans med ett stort antal fönsterprofilsystem på marknaden. Det innebär möjligheten för luck-, fönster- och partitillverkare att bygga kompletta enheter enligt 12101-2 då sådana krav föreligger. Alla våra styrsystem är typtestade och godkända enligt 12101-10, och består både av standardenheter och moduluppbyggd hårdvara, passande för minsta trapphus upp till största flygplatsterminal.

Gezes öppningssystem kan även utnyttjas för daglig komfortventilation. Trenden går mot ökade krav på naturlig ventilation som ett komplement till mekanisk ventilation. När fokus idag ligger på både luftkvalitet och att klimatoptimera energismart fyller vår fönsterautomatik och intelligenta styrning en viktig funktion, inte minst  i undervisnings- och kontorsmiljöer.