GEZE Powerdrive - Automatic sliding door systems

Powerdrive automatikserie

Kraft, komfort, säkerhet, design och en mångfald av varianter för de mest olika krav i stora och välfrekventerade entréhallar är styrkan i kraftpaketet Powerdrive. Kraftfullt och ekonomiskt flyttar den mycket tunga dörrblad med en motor.

Skjutdörrsystem

PL / PL-FR

PL-HT
(hermetisk)

Dörrblad 1 / 2 / 4

  /   /  

  /   /  

Nödutgångar / utrymningsvägar

PL-FR

 

Dimensioner

(H / D) [mm]

150 resp. 200 / 185

300 / 185

Öppningsbredd [mm]

1-flyglig
2-flyglig


900-3000 / 700-3000
900 -3000 / 800-3000

800-2500

Max. dörrvikt [kg]
1-flygligdörrblad
2-flygligdörrblad


200 / 160
200 / 160

200

     ja       nej       tillval