INDUSTRY AWARDS 2017 – GEZE bland de bästa Mer flexibel och hållbar tillverkning med unik kombinationsventilmaskin


Fastighetstekniksspecialisten övertygade juryn för INDUSTRY AWARDS 2017 med en innovativ lösning för optimering av mät-, test- och automatiseringsteknik, och kan räkna sig som bland de bästa i kategorin 'Production Technology and Engineering'.

GEZE har fulländat installation och test- och mätteknik i sin tillverkningssektor på Leonberg-anläggningen, med en kombinationsventilmaskin som är unik på marknaden. Med noggrann automatiseringsteknik gör den nya lösningen att tillverkningsprocessen blir mer flexibel, vilket leder till att mindre resurser förbrukas. På så sätt blir tillverkningen både mer ekonomisk och mer hållbar. Den innovativa lösning som utvecklats av GEZE uppskattades av juryn för INDUSTRY AWARDS 2017 (INDUSTRIEPREIS 2017) och placerar GEZE bland de bästa i kategorin 'Production Technology and Engineering'. Kombinationsventilmaskinen har även tagits med på listan INDUSTRY Best Of för 2017, som nyligen publicerades. Både prisbelönta och speciellt avancerade deltagare i Industry Awards är med i denna sammanställning av innovativa produkter och lösningar för mellanstora företag 1).

Chefen för Industrial Engineering, Lutfi Bozkurt, och chefen för ingenjörslaget Process Planning Engineering, Volker Nepple, med det välkända certifikatet. Foton: GEZE GmbH

För GEZE börjar hållbarheten i tillverkningen
Kombinationsventilmaskinen förvandlar ett rent transportsystem för tillverkning till en flexibel anordning. Den placerar komponenterna i rätt position, håller dem kvar och fäster eller leder dem. Olika varianter av GEZEs överliggande dörrstängare kan monteras med samma system, utan ställtid. Detta skapar minimala cykeltider med maximal processäkerhet, och därmed ekonomisk och hållbar tillverkning. Jämfört med tidigare utrymmeskrav samlas olika automatiseringsprocesser i ett system som är tre gånger mindre. Detta minskar den yta som krävs för tillverkning och materialåtgången, vilket spar resurser. Alla element i systemet har bevisad energieffektivitet. Jämfört med ett standardsystem minskas energiförbrukningen med över 50 procent. En annan av systemets speciella egenskaper är den individuella belysningen: ljus med olika färg representerar olika systemstatus. Om t.ex. en typ v material tar slut skickar ljuset (färg och ljuspuls) en signal till omgivningen – t.ex. logistik – så att intuitiv och målinriktad påfyllning garanteras.

 

GEZEs kombinationsventilmaskin hör till de bästa i kategorin 'Production Technology and Engineering' på INDUSTRY AWARDS 2017. Foton: GEZE GmbH

"Det har alltid varit en prioritet för GEZE att nå långsiktiga mål och hållbar verksamhet. Detta innefattar även att hantera naturresurser på ett ansvarsfullt sätt, och tillhörande verifierbara globala ansvar. Vi fokuserar på att kontinuerligt förbättra inte bara våra produkter, utan även våra tillverkningsprocesser", säger Lutfi Bozkurt, chef för Industrial Engineering på GEZE. "Vi är mycket glada över att få ett pris för vår senaste innovativa utveckling inom tillverkning."

1)   http://www.produktionstechnik-bestenliste.de/#/products/15097-geze-kombiventilautomat