Familjeföretag

Vi har satt upp tydliga mål. Vi har utformat riktlinjer för våra principer, som styr vårt handlande i frågor som rör ekonomi, miljö och samhälle. Vårt företag har varit familjeägt i mer än 150 och sedan början haft sitt säte i Tyskland. Samtidigt har vi ett starkt globalt nätverk och är inriktade på att kontinuerligt bygga ut vår internationella verksamhet. Som familjeföretag har vi en tydlig strategi: Vi står för ekonomisk framsynthet och tillväxt av egen kraft. Vi satsar på långvariga relationer med kunder och samarbetspartner med ett omfattande utbyte av produkter och tjänster.