Expertsamtal: Utveckling och fördelar hos nya F 1200+

Lösningarna från GEZE rättar sig alltid på ett konsekvent sätt efter behoven hos arkitekter, planerare, installatörer, operatörer och användare. Även vid utvecklingen av ventilationsdriften F 1200+ var denna kundorientering avgörande för oss. I intervjun förklarar produktchef Dawina Lebsanft, utvecklingsingenjör Manfred Glänzer och Konrad Specht, teamchef utveckling fönster, hur den nya fönstermotorn uppstod, vad den klarar av och varför den förenklar manövreringen av rumshöga fönster på ett avgörande sätt – och hur den därför är idealisk för modern, hållbar fasaddesign.

Redan vid första anblicken gör F 1200+ ett mycket exklusivt och estetiskt intryck. Vilka aspekter var det som var viktiga för er i designhänseende?

Utsökt design. Iconic Award för den eleganta drivenheten med ergonomisk design

Eleganta F 1200+ finns i alla RAL-färger och kan matchas exakt till byggnadens befintliga profil.

Dawina Lebsanft: De flesta GEZE-produkter är utformade så att de integreras så diskret som möjligt i arkitekturen. Men med F 1200+ är det annorlunda. Fönstermotorn ska uppfattas som ett estetiskt manöverelement på fönstret och framför allt vara bekväm, ergonomisk och intuitiv i hanteringen för användaren. Förutom att fungera som fönstermotor används F 1200+ även som manöverelement och handtag för bekväm, manuell placering av fönstret i vridpunkten.

Manfred Glänzer: Exakt, därför är fönstermotorn utformad ergonomiskt, den är välvd framåt och smalnar av baktill.

Konrad Specht: Även i valet av material har vi satsat på förstklassiga produkter. Dessutom kan F 1200+ levereras i olika färger så att den passar till fönstrets eller fasadens profil.

Vilka särskilda styrkor och fördelar har nya F 1200+?

D.L.: Först och främst själva användningen: F 1200+ är den första automatiserade fönstermotorn från GEZE för mycket stora och tunga vrid-tipp-fönster. Men självklart kan även större standardfönster eller fönsterdörrar manövreras enkelt, säkert och tyst, t.ex. på balkonger i bostadshus. Generellt riktar sig den nya fönstermotorn till kunder som vill utrusta kompletta flervåningsfastigheter.

M.G.: En alldeles särskild egenskap hos F 1200+ är att den kan blockera vridningen av fönstret, så att det bara kan tippas. Med vår fönstermotor kan det till och med göras på två olika sätt: via programvaran eller mekaniskt via ett lås på fönstermotorn. Om vi tänker oss en offentlig fastighet; för säkerställande av användar- och fastighetssäkerheten ska fönstren bara kunna tippas men inte öppnas helt. Men när städfirman kommer kan fastighetsskötaren eller vaktmästaren frigöra vridfunktionen med hjälp av en nyckel.

D.L.: Dessutom har fönstermotorn ett intuitivt användningskoncept. Fönstermotorn hjälper användarna i användningen och belyser endast de knappar som kan väljas för tillfället i aktuell fönsterstatus. Det är t.ex. inte möjligt att samtidigt öppna det tippade fönstret i vridpunkten, och hänga ut det av misstag.

Vår öppningsindikator är helt ny på fönstermotormarknaden: LED-displayen visar på visuell väg hur mycket jag har öppnat mitt fönster. Och självklart visar den också om fönstret har stängts igen helt.

Konrad Specht, teamchef Utveckling fönster
Närhets- för belysningssensorer ser till att knapparnas belysning visas i rätt ögonblick och med lämplig ljusstyrka.

Närhets- för belysningssensorer ser till att knapparnas belysning visas i rätt ögonblick och med lämplig ljusstyrka. © GEZE GmbH

Nyckelord ”Smart Building“ – vilka fördelar erbjuder F 1200+ i det här sammanhanget?

D.L.: Ventilationsdriften kan integreras på ett utmärkt sätt i ett fastighetsstyrsystem via IQ box KNX. Fönstren kan då styras centralt. Aktivering via fastighetsstyrteknik eller även andra statusmeddelanden avläses via LED-displayen. Om displayen lyser ljusblått används fönstermotorn direkt av en användare via knappen. Om displayen är mörkblå, är fönstermotorn aktiverad centralt.

K.S.: Fönstret öppnas och stängs så gott som ljudlöst. Idag är F 1200+ den tystaste fönstermotorn från GEZE – och det trots den kraft som är nödvändig för manövrering av stora och tunga fönster. I automatikfunktionen ligger fönstermotorn på viskningsnivå, 38 decibel.

D.L.: Tack vare integrationen i fastighetsstyrtekniken kan de fönster som är utrustade med F 1200+ öppnas eller stängas automatiskt på vissa klockslag eller via vind- och regnsensorer. Det hjälper fastighetsägare att spara energi: Vi föreställer oss att det blir 35 °C imorgon igen. Natten innan kan fönstren tippas automatiskt och fastigheten kylas ned med naturlig ventilation; klimatanläggningen behöver då inte slås på av någon direkt på morgonen.

M.G.: Och om det någon gång blir strömavbrott erbjuder vår fönstermotor möjlighet till stängning av fönstren manuellt med en insexnyckel.

Stödjer F 1200+ även tillgängligheten i fastigheter?

D.L.: Ja, aspekten med barriärfri användning av fönstren med F 1200+ var mycket viktig för oss. F 1200+ kan monteras både vertikalt och horisontellt. Det ger mig den flexibilitet som behövs för att kunna placera fönstermotorn så att även rullstolsburna personer kan manövrera den bekvämt.

Läs om alla produktdetaljer i F 1200+

Hur uppstod projektet med att utveckla en sådan här fönstermotor?

K.S.: Projektet har sitt ursprung i ett konkret kundbehov. För en del år sedan utrustade en operatör fyra eller fem tusen fönster med vårt mekaniska fönsterbeslag F 1200. I samband med en helrenovering ville man kunna automatisera fönstren på något sätt. Självklart tog vi oss an denna utmaning och tog fram en individuell lösning på basis av vår låsningsdrift GEZE Power lock. Det var denna förfrågan som satte hjulen i rullning.

Det blev tydligt, utifrån kundförfrågan och projektet, att vi behövde komplettera produktsortimentet. F 1200 var och är mycket framgångsrik, men trenden går mot automatisering av stora, rumshöga fönster. Och det talar helt enkelt för en motordriven lösning som kan användas bekvämt, intuitivt och säkert.

Dawina Lebsanft, produktchef Fönsterteknik

Ja, och hur tog utvecklingsprocessen form?

D.L.: Innan vi startar ett utvecklingsprojekt genomför vi en marknadsanalys på produktstyrningssidan. Det stämmer vi av gemensamt med vår internationella säljverksamhet. Så var också fallet med F 1200+. Till att börja med behöver vi detaljerad information om huruvida det finns ett kundbehov – nationellt och internationellt. Kraven och informationen analyseras, samlas och bearbetas i en kravspecifikation.

M.G.: Ja, detta tillvägagångssätt är mycket viktigt. Det definierar exakt vad nya F 1200+ måste kunna. Utifrån detta vidtog sedan själva utvecklingsprocessen: Först måste kraven översättas till koncept. Exempelvis måste fönstermotorn ”kommunicera” med användare, och användningen måste fungera helt intuitivt.

Titta på videon för att lära känna F 1200+ närmare

F 1200+ har utvecklats konsekvent för att möta användarnas behov – över hela världen.

F 1200+ har utvecklats konsekvent för att möta användarnas behov – över hela världen. © GEZE GmbH

Grunden för modern fasaddesign är rumshöga fönsterelement som släpper in maximalt med dagsljus i rummen och sörjer därmed för komfort. F 1200 är det optimala beslaget för denna trend och kan användas för manövrering av stora och tunga vrid-tipp-fönster.

Grunden för modern fasaddesign är rumshöga fönsterelement som släpper in maximalt med dagsljus i rummen och sörjer därmed för komfort. F 1200 är det optimala beslaget för denna trend och kan användas för manövrering av stora och tunga vrid-tipp-fönster. © GEZE GmbH

Och så uppstod en prototyp i nästa steg?

K.S.: Exakt. Men man får inte föreställa sig den som en klar och färdigutvecklad produkt. Precis som för de flesta andra produkter byggde vi upp enskilda moduler och komponenter i F 1200+ som prototyper.

D.L.: Sedan genomförde vi så kallande Usability Tests med dessa prototyper. Vi analyserade hur testpersonerna använde och uppfattade funktionerna och vi ställde frågor till dem, t.ex.: ”Vet ni vad ni behöver göra?” eller ”vad tycker ni om displayens storlek och ljusstyrka?”. Resultaten från de här testerna var mycket värdefulla för den fortsatta utvecklingen. Jag tyckte det var intressant att se hur testpersonerna manövrerade, analyserade och uppfattade fönstermotorn. Utifrån denna återkoppling filade vi på användningen tills vi kom fram till det bästa handhavandet för vår fönstermotor.

M.G.: Ja, och dessutom har vi också tittat ”långt utanför boxen”, t.ex. hur man använder kaffebryggare. Här har vi tittat och jämfört: Vilka knappar är det som lyser, hur får användaren vägledning, vilken samverkan äger rum mellan en användare och en produkt? Här fick vi inspirerande impulser från de mest skiftande produkter och användningar.

I våra Usability Tests tittade vi delvis mycket långt ”utanför boxen”, och vi jämförde: Hur får användaren vägledning, vilken samverkan äger rum mellan en användare och en produkt? Här fick vi inspirerande impulser från de mest skiftande produkter och användningar.

Manfred Glänzer, utvecklingsingenjör fönsterteknik

Hur såg vägen ut, från prototyp till serie?

K.S.: Vägen från prototypfasen till en produkt som är klar för serietillverkning är ganska lång. Före själva serieproduktionen byggdes F 1200+ upp för första gången i en s.k. B-mönster-validering. På det sättet kunde vi detaljtesta den fungerande fönstermotorn på verkliga fönster. I den här fasen gäller det därför att uppfylla de standarder som anges i kravspecifikationen. Det var ganska krävande, eftersom F 1200+ skulle uppfylla alla internationella standarder så att vi skulle kunna leverera en och samma produkt till alla marknader. Men vi gick iland med det också.

D.L.: Ja, vi tog fram en produkt som vi är mycket stolta över ... nu är fönstermotorn redo för automatisering av stora fönster och därmed för design av moderna fasader. 

Dawina, Konrad, Manfred – hjärtligt tack för samtalet!

Till tekniska data och nedladdningar