Naturlig ventilation för bättre luftkvalitet – intervju med Karen Sum

Social distansering, hygien och munskydd är på tapeten just nu – vare sig det gäller skolor, förskolor, kommersiella fastigheter eller kontor. På samma sätt är tillförlitlig naturlig ventilation viktigare än någonsin. I den här intervjun redogör Karen Sum, Head of Global Account Management, för de metoder och tillvägagångssätt som vi kan använda för att förbättra tillgången på frisk luft och förbättra luftkvaliteten i fastigheter – med minimal ansträngning och låga investeringskostnader.

Varför är ventilation en så viktig fråga just nu?

Energieffektiviteten i fastigheter har hamnat under lupp de senaste åren, bland annat gäller det frågan om sänkning av uppvärmnings- och kylkostnaderna. Dagens energisnåla byggmetoder har gjort att vi arbetar, bor och går i skolan i alltmer välisolerade fastigheter. Den stora nackdelen med detta är emellertid att det kommer in för lite frisk luft samtidigt som för lite förbrukad luft kan ta sig ut. Detta skapar ett behov av intelligent ventilation som kan säkerställa ett effektivt luftutbyte som förbättrar kvaliteten och hygienen på inomhusluften och möjliggör säker användning av fastigheter. Forskare befarar att risken för infektion genom virusbärande aerosoler är större i slutna utrymmen. Både covid-19 och klassiska influensavirus överförs på detta sätt. Eftersom aerosolpartiklar är mindre och lättare än vätskedroppar svävar de omkring i luften under längre tid och faller inte ned till marken lika snabbt. Därför behövs ett effektivt luftutbyte för att minska koncentrationen av aerosoler i inomhusluften."

Naturlig ventilation är en effektiv lösning för den som vill förbättra kvaliteten på inomhusluften märkbart. Automatiska fönstermotorer för kontrollerad ventilation kräver dessutom mindre energi jämfört med de flesta mekaniska ventilationssystem.

Karen Sum, Head of Global Account Management GEZE GmbH
Klassrum med stor fönsterfasad och automatiserade fönster.

Naturlig ventilation förbättrar kvaliteten på inomhusluften märkbart.

Hur kan man garantera ett effektivt luftutbyte?

– Många människor väljer mekaniska ventilationssystem, men dessa löser inte de nya problem som uppstått i samband med coronapandemin. I många fall är luftfiltren i dagens ventilationssystem inte tillräckligt fina för att filtrera ut aerosoler – och därmed virus – ur inomhusluften. Utan ett effektivt luftutbyte sker bara återcirkulation av luften. I värsta fall kan sådana system faktiskt försämra kvaliteten på inomhusluften – och därmed öka risken för att människor smittas av corona. Den personliga uppfattningen spelar också roll i detta sammanhang. De flesta av oss börjar snabbt känna sig obekväma i ett rum där fönstren inte kan öppnas. Alternativet till detta är kontrollerad, naturlig ventilation med hjälp av automatiserade fönster. Denna typ av ventilation släpper in frisk luft och förhindrar att dålig luft cirkulerar i rummet."

Läs mer om naturlig ventilation

Att öppna fönstret låter så enkelt. Vilka faktorer är viktiga för fönsterventilationen?

– I livliga miljöer som kontor, skolor och universitet, där människor utsätts för tidspress eller behöver koncentrera sig på sitt arbete, glömmer de ofta att öppna fönstret. Problemet förvärras av att vi tenderar att inte märka en försämring av luftkvaliteten inomhus förrän det redan är för sent. Förutom ökad smittrisk kan dålig luftkvalitet påverka vår koncentrations- och prestationsförmåga och till och med orsaka huvudvärk och yrsel. System som öppnar fönstren automatiskt utan att någon aktivt behöver öppna dem är effektiva lösningar. De underlättar ett effektivt luftutbyte, förbättrar luftkvaliteten märkbart och minskar risken för smitta."

Fönster med automatiserade fönstermotorer från GEZE i en idrottshall.

Smarta fönstermotorer är en praktisk och effektiv ventilationslösning. © Exorbitart / GEZE GmbH

Ger automatiserade fönster effektiv ventilation?

– Naturlig ventilation är en effektiv lösning för den som vill förbättra kvaliteten på inomhusluften märkbart. Automatiska fönstermotorer för kontrollerad ventilation kräver dessutom mindre energi jämfört med de flesta mekaniska ventilationssystem. För fastighetsägare är fördelen jämförelsevis låga investeringskostnader, då automatiska fönstermotorer utgör en kostnadseffektiv lösning för eftermontering."

Varför används inte automatiska fönster oftare för naturlig ventilation?

– Säkerheten används ofta som ett viktigt argument mot att installera fönster som öppnas automatiskt eftersom de ökar risken för inbrott på bottenvåningen och ger upphov till andra säkerhetsbetänkligheter på de övre våningarna. I detta fall kan man överväga mindre, sidohängda fönster – ett säkert och effektivt alternativ som inte äventyrar säkerheten. Denna typ av fönster är enkel att öppna och stänga, till exempel för att stänga ute buller under mer hektiska perioder. Man kan programmera ett tidskopplingsur så att fönstren öppnas och stängs vid vissa tidpunkter."

Bekväm användning tack vare intuitiv display och förprogrammerade scenarier.

Systemet är bekvämt att använda med den intuitiva displayen eller med förprogrammerade scenarion.

Varför ska man använda ett tidskopplingsur för ventilation?

Vi påverkas ofta av faktorer som temperatur, akustik och visuella stimuli snarare än av luftkvaliteten. Vi tenderar därför att bedöma luftkvaliteten utifrån lukt och den allmänna känslan, som att man exempelvis känner sig lite för varm. Ju längre tid vi vistas i ett rum, desto svårare är det för oss att märka att luftkvaliteten försämras – därför märker vi det ofta alltför sent. Ännu mer oroande är det faktum att vi tenderar att andas in använd luft som har cirkulerat runt rummet."

Finns det någon lösning på vår okänslighet för luftkvalitet?

Ja – exempel på detta är tidskopplingsur och sensorik som är lätt att installera och identifierar förändringar i luftkvaliteten. Smarta fönstermotorer såsom GEZE Slimchain kan anslutas till sensorer och integreras i fastighetsstyrsystem för fastighetsstyrteknik med hjälp av KNX eller BACnet gränssnittsmodul. Fastighetsautomation tillhandahåller bekväm, effektiv och situationsanpassad luftcirkulation."

Intelligent fastighetsstyrning – energieffektiva fasader: smart och säker ventilation

Smart och säker ventilation med GIRA KNX väderstation.

Finns det fler sätt att förbättra kvaliteten på inomhusluften med hjälp av fastighetsautomation?

Smart sensorik kan kombineras med fler enheter såsom regnsensorer och andra väderstationer. Automatiserade takfönster kan också integreras i rumsklimatregleringen, så att de bidrar effektivt till kylningen av luften under dagen och särskilt till kylning av nattluften i fastigheten. I fastigheter som ventileras på natten baserat på uppgifter från lämpliga säkerhets- och vädersensorer råder ett behagligt klimat dygnet runt. På så sätt tas även hänsyn till flexibla arbetstider och vädervariationer i hela världen.

Läs mer om rumsklimatreglering

Perlan 140 Duosync rullskjutbeslag öppnar och stänger dubbelskjutdörrar synkront.

Perlan 140 Duosync rullskjutbeslag öppnar och stänger dubbelskjutdörrar synkront. © GEZE GmbH

Finns det andra faktorer som fastighetsägare bör ta hänsyn till vid sidan av luftkvalitet under den rådande coronakrisen?

– Ja, som direkt följd av coronapandemin har många nya arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsåtgärder införts. Kraven på social distansering har till exempel lett till en helt ny utformning av kontorslokaler. Öppna och luftiga fastighetskonstruktioner och kontor med öppen planlösning kommer alltmer i fråga samtidigt som små möteslokaler undviks. En intelligent uppdelning av kontorsutrymmet kan vara ett effektivt sätt att avskilja olika sektioner och luften i dem, förutsatt att varje sektion har fönster som kan öppnas. Flyttbara skiljeväggar och andra attraktiva sätt att skapa separata områden kan också ge bättre avskildhet samtidigt som de erbjuder fler alternativ för uppdelning av ventilerade rum. Detta ger också mer allmänna fördelar eftersom de akustiska och visuella effekterna ökar människors välbefinnande och gör fastigheten trevligare att vistas i."