Karuselldörrar kan förbättra energieffektiviteten i fastigheter

Fastigheter står för omkring en tredjedel av all energiförbrukning i Tyskland. Just i den sektorn finns det en stor besparingspotential som fastighetsägarna bör utnyttja. Karuselldörrar kan då minska energibehovet för uppvärmning eller kylning av en fastighet. Det reducerar energikostnaderna och förbättrar CO2-balansen. Under samtalet förklarar vår expert Thomas Lehnert var energibesparingspotentialerna ligger, vilka funktioner som sköts av karuselldörrar i entréområden och varför nya Revo.PRIME från GEZE imponerar, inte bara optiskt utan även vad gäller hållbarhet och energieffektivitet.

Thomas Lehnert, expert på karuselldörrar hos GEZE.

Thomas Lehnert, expert på karuselldörrar hos GEZE. © GEZE GmbH

Energipriserna är mycket höga och konsumenterna måste gräva allt djupare i plånboken för att betala för el och gas. Samtidigt pressas fastighetsägarna av utmaningarna med energiomställningen. Med hjälp av karuselldörrar kan man spara energi i entréområdet. Exakt var ligger fördelarna jämfört med andra entrélösningar?

Thomas Lehnert: Fördelarna med karuselldörrar ligger i att de hämmar luftdraget och samtidigt möjliggör ett kontinuerligt personflöde. Dörrarnas tagelborstar är alltid i kontakt med dörrens trumväggar. Det gör att slagdörren ”alltid är öppen, alltid är stängd”. Den kalla eller varma frånluften stängs ute och den klimatiserade luften stannar inomhus. Interna beräkningar har visat att karuselldörrar kan minska energiförlusten vid drift utomhus med ca 40 procent. Det minskar kostnaderna för operatörerna och förbättrar rumsklimatet i entréområdet betydligt, framför allt vid höga användarflöden. Vid skjutdörrar däremot skulle energi läcka ut permanent genom de öppnade dörrarna när besökarantalet är stort.

Frånluft i entrén kan ofta vara obehaglig. Här har entréområdena i fastigheter en viktig funktion. Och hur kommer karuselldörrar in i bilden?

Thomas Lehnert: Kundens första prioritet är ett representativt entréområde med maximal transparens. Det är en viktig aspekt för ägare, operatörer och arkitekter. Entréområdet utgör alltid ett visitkort för en fastighet. Med karuselldörrar minskar inflödet av frånluft, buller och smuts. På det sättet uppstår ett entréområde med behagligt rumsklimat, som är tillgängligt som fullvärdig bruksyta – t.ex. för receptioner eller lobbys. Denna tydliga rumsuppdelning mellan inom- och utomhus gör användningen av karuselldörrar mycket intressant.

Kundens första prioritet är ett representativt entréområde med maximal transparens. Här övertygar vår nya karuselldörr Revo.PRIME med en kranshöjd på endast 75 mm och smala profilsystem på 60 mm.

Thomas Lehnert, Business Solutions Manager vid GEZE

Med Revo.PRIME marknadsintroducerar nu GEZE en ny karuselldörr som inte bara är optiskt tilltalande utan som betonar hållbarhetstemat. Vad är det som är nytt med denna dörr?

Thomas Lehnert: Vi hade som mål att skapa en produkt som tillåter optiskt maximal frihet och som samtidigt uppfyller önskemålet om hållbarhet och komfort tack vare nya teknologier. Höjdpunkten med Revo.PRIME är den mycket låga kranshöjden på endast 75 mm. Det är marknadens lägsta kranshöjd för automatiska karuselldörrar – vid en maximal diameter på 3,80 m. Systemet kan då användas även vid mycket begränsade platsförhållanden och smälter perfekt in i fastighetens arkitektur tack vare det filigrana utseendet. Det har ett mycket högt vridmoment på maximalt 1000 nm. Det ger mer kraft till förflyttning av större dörrar och därmed till ännu enklare tillträde.

MER OM NYA REVO.PRIME FRÅN GEZE
Optimalt för större dörrar och enklare tillträde: nya Revo.PRIME med en låg kranshöjd på endast 75 mm.

Optimalt för större dörrar och enklare tillträde: nya Revo.PRIME med en låg kranshöjd på endast 75 mm.

Betyder mer kraft även mer energiförbrukning?

Thomas Lehnert: Tvärtom. Vid förhöjd effekt behöver Revo.PRIME 30 procent mindre ström än föregångaren TSA 325 NT. Rent konkret behöver den nya borstlösa likströmsväxelmotorn endast 128 watt. Tack vare denna effektivitet går det alltså att spara energikostnader.

Kan du berätta mer om den använda teknologin?

Thomas Lehnert: Säkert har alla hört talas om borstlösa motorer i batteridrivna och andra professionella verktyg. Vi har använt denna teknologi för att skapa ett ännu enklare tillträde. Det gör att dessa dörrar kräver klart mindre underhåll. Och vi har tänkt även på installatörerna och förbättrat den elektriska säkerheten. Från och med en definierad överlämningspunkt i innertaket har vi nu 42 volt i stället för 230 volt. Alla drivenhetskomponenter är utrustade med stickkontakter vilket underlättar montage, driftsättning och underhåll väsentligt. Eller med andra ord: Här kan vi verkligen prata om ”Plug&Play”.

Vi hade som mål att skapa en produkt som tillåter optiskt maximal frihet och som samtidigt uppfyller önskemålet om hållbarhet och komfort tack vare nya teknologier.

Thomas Lehnert, Business Solutions Manager vid GEZE

Vilka utrustningar kommer den att finnas i?

Thomas Lehnert: Med Revo.PRIME kan vi realisera samma utrustningsomfång som tidigare. Förutom helglasanläggningens designhöjdpunkter har vi även varianterna Breakout och RC2 i sortimentet. Dörrarna kan drivas manuellt eller helautomatiserat. Vi kan självklart beakta även individuella kundönskemål. Vi tillverkar dörrar som passar till objektet, både vad gäller färg och material. Man kan därmed planera in dem för alla fastighetstyper och fasader.

Nyckelord planering: Hur kan karuselldörren integreras i fastighetsmodeller på ett tidigt stadium?

Thomas Lehnert: Ett digitalt planeringsverktyg kan användas även för Revo.PRIME. Arkitekter och planerare har tillgång till relevanta BIM-modeller vid marknadsintroduktionen. I BIM modelleras, kombineras och registreras alla fastighetsdata digitalt. För den fortsatta detaljplaneringen stöder vi våra kunder även med ett stort nätverk av experter och konsulter, digitalt och personligen på plats.

Stort tack för samtalet!

 

Tips från ett proffs på karuselldörrar

Saker att tänka på generellt vid inbyggnad av karuselldörrar:

  • Klarlägg positioneringen av karuselldörren, bland annat följande frågor: Är dörren korrekt placerad i fastighetens passagevägar? Ska dörrarna vridas i fasaden? Eller vore det bättre att dra in dörrarna mer i fastigheten?
  • På ett tidigt stadium bör man stämma av alla gränssnitt för karuselldörren mot fastigheten – samt specificera vem som är ansvarig för vad, t.ex. för fasadanslutningar, integration/förbindning till fastigheten med yttertaket etc.
  • Klarlägg förberedelserna med kabeldragningen, det vill säga hur kablarna leds till karuselldörren och var programomkopplaren till dörren ska placeras.

Saker att tänka på för att spara energi vid planering och drift:

  • Anpassa diameter och passagehöjd till den planerade användningen av karuselldörren.
  • Beakta den korrekta inställningen av karuselldörren, det vill säga dörren stannar omedelbart efter passage (ingen nämnvärd eftersläpning)
  • Använd nattstängningen i karuselldörren (nattetid, under veckoslut etc.)
  • Rengör golvmattan till karuselldörren regelbundet.
  • Självklart rekommenderar vi regelbundet underhåll av karuselldörren