Fallstudier

GEZE skjutdörrsystem öppnar vägen till förhistoriska grottmålningar

Med drygt 2 000 illustrationer av djur är ”Lascaux-grottan” – som upptäcktes 1940 i den franska regionen Dordogne – ett av världens mest imponerande, förhistoriska vittnesbörd. GEZE involverades i den tredje repliken av grottorna, och besökare från hela världen får ett realistiskt intryck av de unika målningarna.

En slumpartad upptäckt år 1940: mänsklighetens äldsta konstverk

Väggmålningarna i de ursprungliga Lascaux-grottorna har daterats till minst 17 000 f.Kr. och anses vara ett av de äldsta vittnesbörden om människans kreativitet. De upptäcktes 1940 av en slump av fyra pojkar som vandrade runt i en skog i närheten av Montignac – och sensationen var enorm. De förhistoriska målningarna – hittills de bäst bevarade i sitt slag i Europa – var mycket omfattande, och de återfanns i olika grader av färdigställande. Här finns 2 000 figurer och målningar och de allra flesta föreställer djur. Grottorna utsågs till världsarv av UNESCO 1979.

Repliker som är trogna originalet bevarar grottmålningarna

Glasfasad till det internationella centret för grottmålningar. Foto: Jean-Luc Kokel för GEZE GmbH

Glasfasad till det internationella centret för grottmålningar © Jean-Luc Kokel / GEZE GmbH

Många tusen besökare har passerat igenom grottorna sedan 1948 för att beundra de tjurar, uroxar, bisonoxar, bufflar, vildhästar, hjortar och björnar som målats på eller ristats in i stenreliefen med en tredimensionell effekt. Den förhistoriska konsten började ta skada och grottorna stängdes för allmänheten 1963.

Efter två framgångsrika kopior av den legendariska Lascaux-grottan, öppnades så den tredje och mest framgångsrika repliken vid foten av grottmynningen, med det officiella namnet ”Centre International d'Art Pariétal - Lascaux IV” (internationellt center för grottmålningar). Den tredje repliken var nödvändig, då de första två hade nått sina gränser till följd av det konstant stora antalet besökare.

Fakta och siffror

 • 8 500 m² totalyta
 • 900 m² grottväggar replikerade
 • Fler än 2 000 målningar som är trogna originalen
 • Ålder på originalbilderna: minst 19 000 år
 • Totalkostnad: ca 60 miljoner euro

Grottarkitektur med modern fastighetsteknik

”Lascaux IV” är fullständig replik av originalet. Den 150 m långa, skarpkantade byggnaden, med en enkelsidig fasad och en helt inglasad yttertaksfasad, är inbyggd i berget, och avspeglar vägen mellan skogskullarna och dalen. Här finns ett underjordiskt komplex med kamrar och tunnlar – en replik av grottan trogen originalet, med 900 kvm grottväggar.

Grottan har dragit till sig internationell uppmärksamhet och har formgivits av ett team arkitekter från det norska företaget Snøhetta, tillsammans med ca 40 konstnärer och 150 andra organisationer – varvid samtliga har använt senaste fastighets- och museiteknik. Experter från VPEAS, ett bolag inom fastighetskonsulting och projektstyrning i Bordeaux, ledde projektet. Valet av byggelement var ett resultat av deras expertis och av många års erfarenheter av museibyggnader – inkl. beslutet att använda dörrteknik från GEZE.

GEZE är ett av de fåtal företag som erbjuder flerfunktionsdörrar som uppfyller både arkitekternas designkrav och kraven på säkerhet.

Xavier Favand, fastighetsexpert från byggkonsultföretaget VPEAS

”GEZE:s projektportfölj har levererat perfekta lösningar till detta unika objekt. De automatiska dörrsystemen och dörrstängarna från GEZE kombinerar den funktionalitet och minimalistiska estetik som krävs till stora arkitektoniska objekt. GEZE är ett av de fåtal företag som erbjuder flerfunktionsdörrar som uppfyller både arkitekternas designkrav och kraven på säkerhet”, säger Xavier Favand, byggnadsexpert hos det ledande byggkonsultföretaget VPEAS.

GEZE skjutdörrsystem hjälper besökarna

Dörrteknik från GEZE på International Centre for Cave Paintings. Foto: Jean-Luc Kokel för GEZE GmbH

Dörrteknik från GEZE på International Centre for Cave Paintings © Jean-Luc Kokel / GEZE GmbH

Ytterdörrarna till de två rymliga vindfången har två automatiska skjutdörrssystem med Slimdrive SL NT drivningssystem, som på ett harmoniskt sätt har integrerats i den imponerande glasfasaden till fastighetskomplexet. Samma lösning valdes också till vindfångets innerdörrar, med Slimdrive med en höjd på endast 7 cm.

Med en höjd på 3 m och en tillträdesbredd på mer än 2 m erbjuder de dubbla skjutdörrsystemen bekväm och tillgänglig passage genom entrén även när antalet besökare uppgår till det högsta tillåtna. Automatdörrarna är utrustade med modern styrningsteknik;

 • Öppningsbredd, öppethållandetid och stängningsfart kan justeras individuellt
 • Öppethållandetiden justeras automatiskt baserat på antalet besökare som passerar igenom
 • Drivenhets- och styrningsteknik med redundant design för en säker utrymning i en nödsituation

Svarta, automatiska skjutdörrar passar in i grottans miljö

Ingång till grottreplikerna med det automatiska skjutdörrssystemet Slimdrive SL NT. Foto: Jean-Luc Kokel för GEZE GmbH

Ingång till grottreplikerna © Jean-Luc Kokel / GEZE GmbH

Tanken är att besökarna ska få samma första intryck som de fyra pojkarna som upptäckte grottan. För att besökarna ska komma i rätt stämning, passerar de genom en mörklagd zon och går in i ett slags förrum med två Slimdrive SL NT automatiska skjutdörrssystem med enkelt blad placerade efter varandra. Djupsvarta dörrblad betonar känslan av ”sesam, öppna dig!” innan man kommer in i den 240 m långa grottrepliken med dess unika bildgalleri. Bakom dessa dörrar hittar besökarna en slags kunskapsstig, som använder sig av senaste, virtuella bildteknik som en hjälp i förståelsen av stenåldersmålningarna, och som rymmer mängder med information om grottorna.

Manuell brandskyddsdörr i entrén till kunskapsstigen

Ingång till kunskapsstigen via en manuell asymmetrisk delad brandskyddsdörr. Foto: Jean-Luc Kokel för GEZE GmbH

Manuell, asymmetriskt delad brandskyddsdörr © Jean-Luc Kokel / GEZE GmbH

Kunskapsstigen blir tillgänglig via en dubbelbladig manuell brandskyddsdörr som gör det enklare för museipersonalen att släppa in besökare – antalet skulle annars behöva begränsas.

Dörrstängarsystemen från GEZE är en optimal lösning för asymmetriskt delade brandskyddsdörrar. Sekvensstyrningen, som är osynligt integrerad i de tunna styrskenorna, säkerställer att det aktiva dörrbladet hålls öppet tills det passiva har stängt. Efter användning – och i synnerhet när människor utrymmer vid en fara – stängs båda dörrbladen igen perfekt, så att dörren bibehåller sin funktion som brand- och rökskyddsdörr.

Automatiska slagdörrar förbinder utställningsområdena

Kunskapsstigen består av en serie utställnings- och projektionsrum.

 • ”Théatre de l’art pariétal” fokuserar på den enorma betydelsen av Lascaux-grottan i den internationella grottmålningsforskningen
 • En 3D-biograf gör det möjligt för besökarna att utforska en av originalgrottorna in i minsta detalj
 • ”Galerie de l’imaginaire” är en interaktiv presentation av kopplingarna mellan grottmålningar och nutida konst

De anslutande dörrarna mellan lokalerna är specialdörrar med ljudisolering, som förhindrar att ljud från visningarna tränger in i angränsande rum. De automatiska slagdörrarna stängs när en filmvisning börjar och öppnas när filmen är slut. Sensorer finns på plats för att trygga de erforderliga säkerhetsnivåerna vid de tunga, ljudisolerade dörrarna.

De effektiva drivningssystemen Powerturn (även i utförande på 7 cm) förflyttar dörrbladen tyst och lätt och har också visat sig vara en idealisk lösning för ett säkert och snabbt besökarflöde mellan rummen. Tack vare en smart swing-funktion kan dörrbladen även öppnas smidigt och lätt, trots vikten.

En slagdörr med dubbla dörrblad leder ut besökarna från utställningen

Utgång från kunskapsstigen: TSA 160 NT-IS automatiska slagdörrssystem med dubbeldörr, med integrerad styrning av stängningssekvensen. Foto: Jean-Luc Kokel för GEZE GmbH

TSA 160 NT-IS automatiska slagdörrssystem med dubbeldörr © Jean-Luc Kokel / GEZE GmbH

Besökarna lämnar det sista projektionsrummet via en automatisk slagdörr med dubbla dörrblad som styr det löpande öppnandet och stängandet av dörrbladen på ett bekvämt och tillförlitligt sätt med drivenheterna TSA 160 NT-IS. Dörren kan användas särskilt flexibelt tack vare det andra, mindre extradörrbladet.

Rörelseparametrarna för båda dörrbladen kan justeras individuellt hos denna automatdörr. Vid en nödsituation kan dörren även öppnas manuellt och fungerar då som en dörr med dörrstängare – vilket garanterar både tillgänglighet och säkra nödutrymningsvägar.

GEZE-produkter i Lascaux-grottorna

 • Foajé: vindfång med två automatiska skjutdörrsystem (3 m höga, 2 m breda), med Slimdrive SL NT FR drivningssystem och intelligent styrningsteknik
 • Ingång till utställningsområdet (grottrepliken): två automatiska skjutdörrssystem med enkla blad (en efter den andra) med drivningssystem Slimdrive SL NT
 • Tillträde till kunskapsstigen: asymmetriskt delad brandskyddsdörr med osynligt integrerad styrning av stängningssekvens
 • I utställningsområdet (3D-bio): automatiskt styrda, ljudisolerade dörrar med drivningssystemet Powerturn och Smart-swing-funktion
 • Utgång från utställningsområdet: automatiska slagdörrar med dubbla dörrblad, med två drivenheter TSA 160 NT-IS