Hållbarhet i China Life Insurances LEED- certifierade byggnad i Peking

Klimatförändringarna är en global fråga. Regeringar över hela världen – även i Kina – arbetar för att uppnå de uppsatta miljömålen. I Kina lägger man allt mer fokus på hållbarhet och energieffektivitet i byggnader. Ett bra exempel är China Life Insurances F&U-byggnad i Peking som har utmärkts med det internationella LEED-certifikatet för hållbarhet.

Global trend. Ökad energieffektivitet i byggnader

Folkrepubliken Kina siktar på klimatneutralitet fram till 2060. Det kräver ökad fokus på energieffektivitet, särskilt inom energiintensiva industrier. Detta gäller även den kinesiska bygg- och fastighetssektorn, somi en global jämförelse orsakar koldioxidutsläpp över genomsnittet.

Gröna byggnader utnyttjar intelligent fastighetsautomation.

Gröna byggnader utnyttjar intelligent fastighetsautomation. © GEZE GmbH

Utmärkelse för hållbara byggnader i Kina

Kina har en egen utvärderingsstandard för gröna byggnader, som kallas Green Building Evaluation Label ”China Three Star”. Betydligt mer utbrett även i Kina är LEED, världens mest kända certifieringssystem som används för att bedöma byggnaders ekologiska, sociala och ekonomiska kvalitet. Ett exempel på detta är China Life Insurances F&U-centrum i Peking. Byggnaden har försetts med det eftertraktade LEED-certifikatet för hållbarhet

Bra att veta för tyska arkitekter och företag: Även DGNB-certifikatet, som utfärdas av Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V., är erkänt i Kina. Det används dock i betydligt mindre utsträckning än LEED-certifikatet.

MER OM GREEN BUILDING

Ökad energieffektivitet med fastighetsautomation

En viktig faktor för ökad energieffektivitet i byggnader är intelligent fastighetsstyrning. I China Life Insurances kontorsbyggnad i Peking är exempelvis systemen för uppvärmning, belysning, klimatanläggning, kylning, skuggande effekter samt dörr- och fönsterteknik sammankopplade och styrs automatiskt. Intelligent automatisering kan minska energiförbrukningen avsevärt. På vilket sätt? Sensorer som temperaturdetektorer, luftkvalitetssensorer, ljusstyrkesensorer, rörelsedetektorer eller väderstationer reagerar mer energieffektivt än människor. Ytterligare en fördel med fastighetsautomation är att fastigheten blir betydligt bekvämaret och säkrare.

MER OM FASTIGHETSAUTOMATION

Hållbar ventilation med automatiserade fönster

Fastighetsautomation ger inte bara ökad energieffektivitet utan även bättre kvalitet på inomhusluften. Om smarta fönstersystem som våra kedjedrifter Powerchain och Slimchain kopplas upp centralt mot fastighetsstyrningen kan rummen i ett hus ventileras och förses med friskluft efter behov. Fördelen är att automatiserad fönsterventilation förbrukar mindre energi än de flesta mekaniska ventilationssystem. Om ventilation och uppvärmning styrs gemensamt via fastighetens styrteknik kan man dessutom sänka uppvärmningskostnaderna.

MER OM AUTOMATISK VENTILATION

China Life Insurances F&U-centrum i Peking  är LEED-certifierat.

China Life Insurances F&U-centrum i Peking är LEED-certifierat. © GEZE GmbH

Effektiv minskning av energiförbrukningen

Klimatanläggningar och belysningssystem i byggnader förbrukar mycket energi och står för cirka 70 procent av den totala energiförbrukningen. För att minimera energiförbrukningen bör gröna byggnader därför utformas så att de utnyttjar så mycket naturligt ljus och atmosfärisk kylning (eller värme) som möjligt China Life Insurances F&U-byggnad i Peking är ett exempel på hur detta fungerar. Kontorsbyggnaden med en bruttoyta på 391 051 m² uppfyller de höga kraven på energieffektivitet i LEED-certifieringen för hållbarhet. Vi är mycket stolta över att våra dörr- och fönstersystem lever upp till byggnadens hållbarhetsmål och uppfyller kriterierna för LEED-certifiering.

Frisk luft och behagligt inomhusklimat tack vare intelligenta fönstersystem.

Frisk luft och behagligt inomhusklimat tack vare intelligenta fönstersystem. © GEZE GmbH

Automatiska karuselldörrar är användarvänliga och energieffektiva.

Automatiska karuselldörrar är användarvänliga och energieffektiva. © GEZE GmbH

Naturlig frisklufttillförsel och behagligt inomhusklimat

De intelligenta fönstersystemen från GEZE på den skuggande fasaden kompletterar byggnadens resurssnåla ventilationskoncept. De säkerställer också en energieffektiv reglering av inomhusklimatet genom att kostnaderna för uppvärmning och kylning minskar.

Utnyttja möjligheterna att spara energi

Särskilt i entréområdena har man ofta stora möjligheter att minska energiförbrukningen. En farstu med till exempel två skjutdörrar efter varandra, kan kraftigt minska temperaturutbytet mellan inom- och utomhusområdena. Automatiska karuselldörrar är ett elegantare och effektivare alternativ. De håller drag och nederbörd borta medan besökarna kan ta sig in i byggnaden på ett bekvämt sätt. I China Life Insurances F&U-byggnad i Peking säkerställer karuselldörrar från GEZE säkerhet och hygien för besökarna samtidigt som energiförbrukningen inomhus minskar.

GEZE-produkter som används i Peking-byggnaden:

29 karuselldörrar:

  • TSA 325 NT för representativa entréer med hög passerfrekvens och kraftigt ljusinsläpp
  • TSA 160 NT för dörrar med tre eller fyra dörrblad och stort användningsområde

Fler än 200 fönstersystem:

  • Powerchain kedjedrifter för stora och tunga fönsterelement
  • Slimchain kedjedrift med extra slimmad design
  • E 3000 spindeldrift för extra tunga takfönster
  • E 860
  • E 820
  • E 250 NT spindeldrift i kompakt utförande med brett användningsområde