Skräddarsydda lösningar för rök- och värmeutsugsanläggningar samt ventilation vid nya DFB Campus

Tyska fotbollförbundet (DFB) har ett nytt hem: DFB Campus i Frankfurt am Main fungerar som utbildnings-, konferens- och administrativt centrum. Säkerhet är självklart en viktig prioritering i detta sammanhang. Våra skräddarsydda lösningar för rök- och värmeutsugsanläggningar samt ventilation uppfyller dessa höga krav – och naturligtvis motsvarande byggregler. 

Förebyggande brandskydd och rök- och värmeutsugsanläggning vid DFB Campus

Förebyggande brandskydd ska förhindra uppkomsten av bränder, sakta ner spridningen vid en brand samt skydda människor, byggnader och egendom. För att rök- och brandgaser ska kunna ledas ut ur byggnader så snabbt som möjligt i händelse av brand är rök- och värmeutsugsanläggningar (RWA) föreskrivna enligt lag. Detta regleras bland annat i nationella byggregler samt i DIN-standarderna ”DIN 18232-2 Brand och räddning - Del 2: Naturliga rökutsugssystem (NRA); mått, krav och installation” och DIN EN 12101 ”Brand och räddning”. 

MER OM RÖK- OCH VÄRMEUTSUG

Skräddarsydd lösning för rök- och värmeutsug i DFB:s fotbollshall

DFB:s fotbollshall med skuggspel på planen och utsikt över takkonstruktionen.

Rök- och värmeutsugsanläggningarna i fotbollshallen utnyttjar den termiska stigkraften. © Getty Images

Rök- och värmeutsugsanläggningarna i DFB:s fotbollshall utnyttjar den termiska stigkraften genom öppningar i det övre fasadområdet för att säkerställa snabbt rökutsug och riktad värmeavledning. På grund av den enorma rumsvolymen krävdes en öppning högt upp för utloppsström. En särskild utmaning utgjorde de 22 tilluftsöppningarna för rök- och värmeutsug i fotbollshallen, eftersom de sitter på 18 meters höjd. Vid brand måste dessutom de ca 5m² stora elementen i rök- och värmeutsugsanläggningarna öppnas och stängas snabbt och säkert, även vid vindbelastning. För denna utmaning har vi hittat en skräddarsydd rök- och värmeutsugslösning: de kraftfulla spindelmotorerna E 3000 Syncro lämpar sig särskilt för användning på tunga fasad- och takfönsterytor tack vare mycket hög drag- och tryckkraft. Konsoler som är speciellt utformade för fotbollshallen tar dessutom upp belastningen i byggstrukturen. Två spindelmotorer av typ E 3000 Syncro för varje element säkerställer säker öppning och stängning av tilluftsöppningarna i rök- och värmeutsugsanläggningarna i enlighet med DIN 1055-4 vindbelastning. 

E 3000 Syncro-motorerna på de 22 elementen har en hög strömupptagning på 10A per element. För att denna effekt ska kunna ställas till förfogande används 4 nödströmsstyrcentraler av typ MBZ 300 72Ah med hopkoppling.

Fördelar med spindelmotorerna E 3000:

 • Robust och korrosionsbeständig spindelmotor med inbyggd ändlägesdämpning
 • Lämpar sig särskilt för mycket tunga fönster i takområdet
 • Godkända som naturliga rök- och värmeutsugsaggregat (NRWG) enligt DIN EN 12101-2
 • Idealiska för rök- och värmeutsugsanläggningar samt för användning i frånluftssystem och för naturlig ventilation
 • Flexibla monteringsmöjligheter på huvud- eller sekundärstängningskanter tack vare stort antal konsoler
 • Diskreta aluminiumhus smälter perfekt in i den omgivande arkitekturen
Powerturn med laserskannern GC 342 garanterar säkerhet och bekvämlighet i entréområdet.

Powerturn med laserskannern GC 342 garanterar säkerhet och bekvämlighet i entréområdet. © Getty Images

Fasaden på DFB Campus konstruerades av Pimeks Metallbau från Turkiet tillsammans med dess tyska filialer. För samordning av projektet hölls därför onlinemöten med den tekniska supporten från Ankaras huvudkontor under hela projektets gång. Eftersom vår kontaktperson från GEZE fanns på plats hela vägen från planering till utförande, kunde vi på ett avgörande sätt bidra till att projektet genomfördes korrekt och enligt tidsschemat.

MER OM SPINDELMOTORN E 3000

GEZE har bevisat att man besitter hög lösningskompetens i samband med DFB Campus-projektet. Detta gäller inte bara dörr- och säkerhetsteknik; företaget har levererat tillförlitlig projektsupport hela vägen från planering till genomförande med en kontaktperson på plats.

Marcus Pfeifer är teknisk chef och styrelseledamot vid Gross & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH i Frankfurt, som i egenskap av huvudentreprenör ansvarade för det enastående projektet för DFB.
Vy över presskonferensområdet på DFB:s huvudkontor med nödutgång i bakgrunden.

Tack vare infällt montage av dörrcentralen TZ 320 smälter den sömlöst in i rumsdesignen. © Getty Images

Utrymnings- och räddningsvägssystem (RWS) på ytterdörrarna

I stora byggnadskomplex som DFB Campus är utrymnings- och räddningsvägar viktiga för ett snabbt tillträde för räddningspersonal och säker evakuering. Våra dörrcentraler TZ 320 för utrymnings- och räddningsvägssystem skyddar sidoutgångarna på DFB Campus mot obehörig öppning och säkerställer nödupplåsning av dörrar i en nödsituation. Samtidigt säkerställs att behöriga personer kan passera dörrarna tack vare tillfälligt insläpp genom ett tillträdeskontrollsystem.
Vi har dessutom tillhandahållit en digital hopkopplingslösning för RWS-terminalerna, som möjliggör central visualisering och styrning.

Produkter och lösningar

Fler fördelar med dörrcentralerna TZ 320:

 • Överensstämmer med riktlinjerna för elektriska låsningssystem för dörrar i utrymningsvägar (EltVTR) och den europeiska standarden EN 13637 (elektriskt kontrollerade nödutrymningssystem)
 • Kan användas i lägena låst, kontinuerligt upplåst och tillfälligt upplåst
 • Programmerbara reläutgångar
 • Integrerade LED-indikeringar för larm, låsning och dörrstatus
 • Integrerad veckotimer och slussfunktion