Fallstudier

Karuselldörrar och förebyggande brandskydd vid ÖAMTC i Wien

Det nya huvudkontoret hos den österrikiska bil-, MC- och touringklubben ÖAMTC i Wien är en symbol för mobilitet och säkerhet. Fastigheten erbjuder effektiv och snabb kommunikation varje dag – implementerad med modern teknik från GEZE. Karuselldörrar, brandklassade dörrar och automatiska fönsteröppnare ger ett smidigt flöde av människor, naturlig ventilation och förebyggande brandskydd.

Transparent och öppet – ÖAMTC Mobility Centre i Wien

Ljust och barriärfritt med moderna karuselldörrar från GEZE. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Ljust och barriärfritt med moderna karuselldörrar från GEZE. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Bakom det imponerande nya huvudkontoret vid österrikiska ÖAMTC (österrikiska bil-, motorcykel och touringklubben) står begrepp som rörlighet och fart. Den nya byggnaden har kostat 76 miljoner euro och är belägen vid en av Wiens viktigaste knutpunkter, den sydöstra delen av motorväg A23.

Wien-arkitekterna Pichler & Traupmann har förverkligat konceptet i en böjd, cirkelformad, stjärnliknande arkitektur med öppna och transparenta rumsförbindelser. Alla viktiga områden är placerade runt en vertikal axel. Betydelsen av ett snabbt samarbete och utbyte mellan sektionerna återspeglas i det centrala, transparenta atriet med dess cirkelformade balustrader, som är förskjutna mot varandra och placerade uppåt.

Ett iögonfallande inslag och ”nav” i foajén – karuselldörrar från GEZE.

Automatiska karuselldörrar från serien TSA 325 NT i ÖAMTC Mobility Centre i Wien. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Automatiska karuselldörrar från serien TSA 325 NT i ÖAMTC Mobility Centre i Wien. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

GEZE karuselldörrar vid huvud- och sidoentréerna kopplar samman in- och utsidan och ger ett estetiskt intryck av glasfasaden. Slagdörren, med smala trumväggar och dörrblad, skapar en ljus och transparent effekt som är inbjudande. Glashörnen i karuselldörrarna är täckta av diskreta aluminiumprofiler. Den förstklassiga profilfinishen med rundade hörn ger en touch av elegans.

Ett behagligt klimat och en tyst omgivning tack vare isolerade karuselldörrar

Karuselldörrarna fungerar inte bara som entrédörrar för personalen, utan separerar även insidan från utomhusklimatet. Draget stannar kvar därute. Den luftridå som sitter i takkransen ger ett extra skydd mot inkommande kalluft. Genom den isolerande effekten hos karuselldörrarna hålls bakgrundsljudet från motorvägen borta – en välkommen bonus, då entréerna är placerade på samma höjd som körbanan.

Karuselldörrar svarar för enkelt tillträde och säkerhet

Medlemmar, besökare och anställda vid ÖAMTC Mobility Centre måste naturligtvis ha ett enkelt tillträde när de kommer och går. Karuselldörrar från GEZE är en optimal lösning. Den halvautomatiska karuselldörren TSA 325 NT som valdes använder sig av positioneringsautomatiken för att återställa dörrbladet till startpositionen efter inträdet, så att nästa ”passagerare” kan godkännas.

Säkerhetsstandarderna för GEZE karuselldörrar är höga. Kontakt med stängningskanterna utlöser en nödbroms och förhindrar att händer eller föremål fastnar mellan trumväggarna och de sidohängda bladen. Rotationshastigheten för dörrbladen begränsas automatiskt vilket garanterar säkerhet vid ingången till det nya ÖAMTC-centret.

Brandskydd och tillgänglighet i ett – dörrstängare från GEZE

Med intelligenta fönstersystem för förebyggande brandskydd (SHE) från GEZE. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Med intelligenta fönstersystem för förebyggande brandskydd (SHE) från GEZE. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Modern dörrstängarteknik ger ett förebyggande brandskydd för barriärfria utrymnings- och räddningvägsdörrar på våningsplanen. GEZE TS 5000 EFS free-swing-dörrstängare gör det till exempel möjligt för personal att gå igenom dörrarna utan att det krävs speciellt mycket kraft för att öppna eller stänga dem. Den bekväma uppställningsfunktionen stoppar dörren i slutet av free-swing-området. Uppställningsfunktionen förhindrar dörrarna från att stängas okontrollerat – till exempel vid drag – eller från att vara kvar i stoppat läge i rummet.

Brandskyddsdörrar med free-swing och bekväm uppställningsfunktion med dörrstängarteknik från GEZE. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Brandskyddsdörrar med free-swing och bekväm uppställningsfunktion med dörrstängarteknik från GEZE. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Viktigt för brandskyddet: Dörren fortsätter att stängas automatiskt även i händelse av brand. Dörren stängs alltid på ett säkert sätt när den frigörs. Dörrstängarna kan ställas in flexibelt upp till den högsta stängningskraften EN 6 och kan användas till brand- och rökkontrollsdörrar med enkla och dubbla dörrblad.

GEZE TS 5000 ISM dörrstängare med free-swing och bekväma uppställningsfunktioner ser till att båda dörrbladen hos de asymmetriska brandskyddsdörrarna med dubbla dörrblad stängs i korrekt ordning. Den integrerade styrningen av stängningssekvensen håller det aktiva dörrbladet öppet tills de passiva bladen har stängts för att möjliggöra en säker stängning av dörrarna vid brand. Versionen TS 5000 E-ISM har också en elektromekanisk uppställningsfunktion i styrskenan, så att uppställningen av dessa dörrar kan regleras med en variabel justering.

Naturlig ventilation: automatiska fönster med ”intelligenta” drivenheter

Det är av högsta vikt att hålla utrymnings- och räddningsvägarna fria från rök. Alla har därmed tillträde till säkra områden så snabbt som möjligt i händelse av fara. GEZE rök- och värmeutsugsanläggningar (SHE) är dubbelt så användbara i den stora provningshallen. Bortledningskraften ger ett tillförlitligt och säkert rökutsug i händelse av brand och även i den dagliga ventilationen.

Powerchain synkronkedjedrivenheter öppnar de stora verkstadsfönstren med hög kraft och ett slag på upp till 80 centimeter. Vid en brand öppnas fönstret automatiskt till helt öppet på mindre än 60 sekunder. Den integrerade styrningen gör fönstermotorerna enkla att kombinera och ger ett sekventiellt och säkert öppnande och stängande av fönstren samt synkronisering av upp till tre drivenheter.

Powerchain-drivenheterna från fönstermotorserien GEZE IQ är ”intelligenta”. De kan integreras i KNX-fastighetssystem som direkta bussdeltagare för naturlig ventilation.

GEZE:s SHE 110-system med spindeldrifter i tandemversion är en optimal lösning för de stora yttertaksfönstren i provningshallen. Fönstermotorsystemen är en kombination av IQ fönstermotor E 250 spindeldrift i dörrbladsinstallationen och en mekanisk konsoluppsättning med låsfunktion. När rök och värme måste ledas bort säkerställer de tunga, stora fönsterbladen på ÖAMTC Mobility Centre maximal öppningsbredd på bara en minut, vilket förbättrar brandskyddet.

GEZE:s bidrag till mobiliteten vid ÖAMTC i Wien Erdberg:

  • Fastighetsexpertis: Skräddarsydda lösningar i samverkan med alla berörda i byggprojektet i syfte att förbättra verksamhetsflödena – från hantering av besökarna, till välfungerande servering i cafeterian
  • Utseende och design: Integration av dörr- och fönstersystem för harmonisk estetik
  • Karuselldörrar från produktserien GEZE TSA 325 NT som passar in i fasadens glasestetik:
  • Barriärfria brandskyddsdörrar för förebyggande brandskydd
  • Intelligenta fönstersystem och automatiska fönsteröppnare för förebyggande brandskydd och naturlig ventilation