Brandskydd i katedralen i Magdeburg – med GEZE:s trådlösa lösningar för uppställningssystem

Magdeburgs imponerande katedral är ett viktigt landmärke i staden och ett populärt besöksmål för många. I en byggnad som är så historiskt viktig och mångsidig måste ett helhetsgrepp inrymma modernt, bekvämt tillträde, brandskydd och monumentskydd. Det är en verklig utmaning att integrera dessa faktorer i byggnader som är kulturminnesmärkta. GEZE:s uppställningssystem, trådlösa tillval och trådlösa rökdetektorer är ideala lösningar på dessa utmaningar.

Moderna brandskyddsåtgärder och skydd av monument i historisk byggnad

Som framgick av den tragiska branden i Notre Dame är ett modernt brandskydd extremt viktigt i en byggnad av ett sådant historiskt värde och med så många besökare som Magdeburg-katedralen. Samtidigt måste byggnadsarbetet på historiska monument rätta sig efter relevanta skyddsföreskrifter för monument när brandskyddsdörrar används för att upprätta brandceller och installera röklarmsystem. Dessutom ska arkitekturen och strukturen hos skyddade historiska byggnader påverkas så lite som möjligt.

Moderniseringen och brandskyddsåtgärderna som beställdes av stiftelsen för katedraler och slott i Sachsen-Anhalt (Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt) projekterades av Sussmann + Sussmann AR Magdeburg och genomfördes av Tischlerei Wagner, medan uppställningssystemen installerades och godkändes av Kötter & Siefker Bernburg.

Vid ombyggnad av befintliga fastigheter kan det vara svårt att få ett grepp om helheten, i synnerhet om de gamla ritningarna inte visar alla detaljer. Innertak och väggar i den skyddade katedralen fick inte röras. Trådlösa lösningar behövdes för att spara jobb och kostnader. Dessutom vill man undvika alternativa, icke-godkända utbyggnadslösningar. GEZE:s säkra, certifierade och kompletta system gjorde avtryck i detta projekt.

David Jungbluth, officiell expert och filialchef vid Kötter & Siefker Berneburg

Utmaningen med katedralen var att höga innertak kräver extra takmonterade detektorer

Det s.k. snickeri- och stenhuggerirummet, som länge fungerade som förvaringsutrymme för delar och mindre renoveringsarbeten (karmar, statyer, stuckaturer, pelare etc.), ska omvandlas till ett utställnings- och upplevelseområde framgent. Det stora antalet besökare som förväntas hit kräver att dörrarna kan ställas upp. Eftersom ”snickarrummet” även är planerat som en separat brandcell, måste brandskyddsdörrarna stängas automatiskt i händelse av larm.

Här krävs två extra innertaksmonterade detektorer på grund av den extrema takhöjden. Kablar skulle ha behövt döljas i fogarna, något som skulle ha medfört väsentligt högre kostnader i fogområdet, plus visst mejslings- och slittningsarbete. På grund av byggnadsskyddet skulle det ha krävts komplicerade och tidsödande godkännanden från olika myndigheter och instanser.

Jag känner till Magdeburg-katedralen och dess skyddade historiska struktur mycket väl – jag genomför visningar själv. Medan brandskyddsdörrarna i trä från Schörghuber passar väl in i omgivningen utgör de tekniska delarna, till exempel dörrstängare och röklarmssystem, en utmaning. GEZE:s diskreta uppställningssystem med trådlösa moduler i kombination med de trådlösa takmonterade detektorerna är en idealisk lösning här eftersom inga kabelanslutningar krävs mellan de överstycksmonterade och takmonterade detektorerna.

Wagner, snickarmästare

Uppställningssystem på orgelläktaren ger både bekvämt tillträde och brandskydd

Ett bra exempel på samspelet mellan användbarhet och moderna brandskyddsåtgärder återfinns i uppgången till orgelläktaren som nås via två dörrar. Den ena sidan fungerar som entré, den andra som utgång – så det blir inget virrvarr när kyrkokören kommer och går. Genom de många besöken vid vissa tidpunkter är det absolut nödvändigt att dörrarna stängs tyst och att de kan ställas upp om så krävs – en högtidlig gudstjänst bör ju inte störas av slamrande dörrar.

Samtidigt måste uppställningssystemen automatiskt stänga branddörrarna i händelse av brand för att förhindra att rök och lågor sprider sig. Det var särskilt viktigt att montera nya brandskyddsstängare för orgelläktaren eftersom man använde vanliga innerdörrar här tidigare. Det fanns inga brandskyddsstängare eller andra brandskyddsåtgärder, endast ett brandvarningssystem.

Två nya brandskyddsdörrar i trä tillverkades av Tischlerei Wagner i Körbelitz, Tyskland. GEZE TS 5000 R dörrstängare med styrskenor med elektrisk hållmagnet och kontinuerligt inställbar och integrerad öppningsbroms ser till att dörrarna stängs tyst och hålls öppna om så krävs. Rökdetektorn är integrerad i uppställningssystemet och svarar för att dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand.

Historiskt landmärke och turistattraktion – katedralen i Magdeburg

Vy över Magdeburg-katedralen från floden. © Stefan Dauth/GEZE GmbH

Den imponerande katedralen i Magdeburg är en symbol för staden. © Stefan Dauth / GEZE GmbH

Magdeburgs katedral, officiellt ”Dom Sankt Mauritius und Katharina”, anses vara den första katedralen i Tyskland som har byggts helt i gotisk stil.

Den tidigare kyrkan på platsen var betydelsefull för hela landet som begravningsplats för Otto den store, den förste tysk-romerske kejsaren. Den ursprungliga katedralen blev lågornas rov år 1207. Byggandet av denna gotiska katedral inleddes 1209 och invigningen ägde rum 1363.

Byggandet av den fantastiska kyrkan tog mer än 300 år. De två imponerande tornen slutfördes 1520 – det norra tornet och dess utomhusplattform är öppna för guidade besöksturer.

Antalet besökare visar hur viktig den historiska byggnaden är idag. Förutom ordinarie gudstjänstbesökare i den nuvarande protestantiska församlingskyrkan besöker mer än 100 000 turister den imponerande gotiska byggnaden varje år.

Alla GEZE-produkter i katedralen i Magdeburg i översikt

  • Uppställningssystem med anpassade hållmagneter TS 5000 R och R-ISM
  • Trådlösa moduler för anslutning av trådlösa komponenter till uppställningssystem GEZE GC 171
  • GC 172 radiorökdetektor för trådlös anslutning till GC 171 radiomodul