Fallstudier

Skjutdörrssystem på utbildningscentret: innovation inom utbildning och design

Det moderna, fyra våningar höga annexet till yrkesutbildningscentret Kottenmatte Sursee har utformats för att bemästra skolans växande behov av utrymme. Entréområdet till skolan definieras av moderna skjutdörrssystem från GEZE som kombinerar komfort och säkra nödutrymningsvägar.

GEZE skjutdörrsystem: Säkerhet, komfort och design

Yrkesutbildningscentret Kottenmatte Sursee omfattar utbildningscentren Emmen, Sursee och Willisau i Schweiz. I Sursee-anläggningen har man arbetat med yrkesutbildning i mer än 30 år inom områdena ekonomi, IT och teknik, samt på senare tid hälsovård och socialtjänst. Utbildningscentret i Kottenmatte har nu hörsammat utrymmesbehoven vid skolorna i Luzern och deras drygt 4 400 studenter och byggt ett modernt, fyra våningar högt annex för planeringen av skolverksamheten. I projektet ingick renovering av befintlig huvudbyggnad samt uppförande av ett fyravåningsannex.

Huvudentrén till fastigheten har ett stort skjutdörrssystem i glas från GEZE som ger ett enkelt, bekvämt och barriärfritt tillträde och som smälter perfekt in i den nya byggnadens ljusa och moderna arkitektur. Skjutdörrarna sparar inte bara utrymme, den eleganta glasdesignen gör det även möjligt att utnyttja dagsljuset optimalt så att entréområdet blir ännu ljusare och mer transparent.

Tystgående och kraftfulla: automatiska skjutdörrar Slimdrive

Glasskjutdörrar med solmönster i huvudentrén.

Automatiska skjutdörrar försedda med bilder av solen skapar konstant föränderliga intryck. © GEZE GmbH

Skjutdörrssystemet utrustades med skjutdörrsautomatiken GEZE Slimdrive SL i nödutgångsdesign, tillsammans med alla övriga automatiska skjutdörrar i utrymningsvägarna på utbildningscentret. Den modulbaserade, mycket kompakta drivenheten, med en höjd på endast 7 cm, har specialutvecklats för karmlösa helglassystem och integreras perfekt i den moderna byggnadsdesignen. Den minimalistiska designen i glaselementen är helt opåverkad av den integrerade helglastekniken. Skjutdörren arbetar tyst och mycket exakt, och den hanterar med bravur det stora antal personer som passerar genom entréerna och genomgångarna på utbildningscentret under rusningstid.

Funktionalitet av första klass med enastående design

Skjutdörrssystemet i huvudentrén till utbildningscentret imponerar med både funktion och utseende. Den unika formgivningen av konstnären Daniella Tuzzi har namnet ”The sun, she” och ger entréområdet en helt egen karaktär och elegans. Inslaget med en teckning av solen som är placerad på de automatiska skjutdörrarna producerar ett kalejdoskop med ständigt rörliga bilder varje gång som dörren rör sig. Konstnärens inspiration till designen var dikten ”Wanderlied” av Justinus Kerner som handlar om ämnen såsom drömmar och barns vänskap.

GEZE-produkter vid yrkesutbildningscentret Kottenmatte Sursee

  • Automatiska skjutdörrar Slimdrive
  • Integrerad helglasteknik
  • GEZE Slimdrive SL skjutdörrsautomatik med IGG