Service & original parts

Omfattande servicelösningar från GEZE

Konsekvent tillförlitlig och effektiv kundservice är en av våra viktigaste målsättningar. Det är därför som GEZE erbjuder dig individuella och skräddarsydda tjänster. Vi erbjuder dig produktrådgivning och tjänster under hela livscykeln. Vi hittar den rätta lösningen genom personlig rådgivning.

Serviceavtal

Skräddarsydda lösningar för alla sorters byggnader

Vår regelbundna service säkerställer funktionaliteten och upprätthåller värdet i dina system – oavsett tillverkare. Genom att teckna ett serviceavtal med GEZE kan du hitta skräddarsydda lösningar som passar just dig. Vi erbjuder fyra olika serviceavtal

 • Compact
 • Comfort
 • Comfort PLUS
 • Eksklusiv

Ladda ned våran underhåll och serviceavtal broschyr (PDF | 1,67 MB)

Compact serviceavtal

Our service employees are here to support you with their expertise and experience.

Våra servicemedarbetare finns här för att hjälpa dig med sin expertis och erfarenhet. © Karin Fiedler / GEZE GmbH

Det kompakta serviceavtalet är utformar för att ge perfekt service och snabba svar på reparationsförfrågningar till lägre timtaxa.

Paketet omfattar ett årligt servicebesök med följande förmåner:

 • Service: GEZE Service servar systemen varje år enligt en bestämd checklista. Vi rekommenderar service av nödutgångarna två gånger per år. Vi tillhandahåller och för en anläggningsspecifik testjournal. Prestandaregistreringen görs direkt på objektet.
 • Säkerhetskontroll: GEZE Service utför i enlighet med lagstadgade krav en årlig kontroll av driftssäkerheten för alla säkerhets- och styrsystem som utgör delar av dörrsystemet. Genomgången dokumenteras i en testjournal och anläggningarna märkes med en inspektionsdekal. Om vi noterar säkerhetsrelaterade defekter lämnar vi ett förslag om hur defekten kan avhjälpas.

Servicepaketet omfattar inte reparation eller ersättning av förbrukningsmaterial eller defekta delar. I överenskommelse med din lokala GEZE-representant kan vår servicetekniker ersätta/byta ut sådana delar. Du kommer då att faktureras för detta.

Serviceavtalet Comfort

Serviceavtalet Comfort står för perfekt och ännu bekvämare service för dig. Paketet omfattar två årliga servicebesök med följande förmåner:

 • Service: GEZE Service servar systemen två gånger per år.
 • Säkerhetskontroll: GEZE Service utför i enlighet med lagstadgade krav en kontroll av driftsäkerheten i alla säkerhets- och styrsystem som utgör delar av dörrsystemet.
 • Uppföljning: Till varje system medföljer systemdokumentation. Varje system har en kvalitetsstämpel.
 • Om extra servicebesök är nödvändiga debiteras särskild timkostnad, dock utan framkörningskostnad.

Serviceavtalet Comfort PLUS

Med serviceavtalet Comfort PLUS får du fyra årliga servicebesök och följande fördelar:

 • Service: GEZE Service utför service på dörrar som används mycket frekvent. Du får en systemspecifik loggbok. Servicenoteringar görs på plats.
 • Säkerhetskontroll: GEZE Service utför i enlighet med lagstadgade krav en kontroll av driftssäkerheten i alla säkerhets- och styrsystem som utgör delar av dörrsystemet. Kontrollen dokumenteras i testloggen och en dekal fästs på systemet. Om säkerhetsrelevanta defekter konstateras görs en kostnadsuppskattning.
 • Uppföljning: Vi tillhandahåller testdokumentation och ett systemgodkännande för respektive system. 

Serviceavtalet Exclusive

Serviceavtalet Exclusive är ett komplett paket från GEZE. Perfekt service när som helst mot en fast budget.

Paketet skräddarsys efter dina speciella behov.

Ladda ned vår broschyr Service och underhåll för mer information om GEZE:s serviceavtal:

EU:s nya byggproduktförordning

Prestandadeklaration samt nytt produktbevis

EU:s nya byggproduktförordning (CPR) trädde i kraft den 1 juli 2013. Den har nu vunnit laga kraft och ersätter det tidigare byggproduktdirektivet (CPD). Byggproduktförordningen gäller endast produkter som omfattas av harmoniserade europeiska produktstandarder. Det påverkar följande produkter:

 • GEZE:s dörrstängare - hEN: EN 1154
 • GEZE:s integrerade helglassystem för slagdörrar - hEN: EN 14351
 • GEZE:s säkerhetsteknik - hEN: EN 179, EN 1125
 • GEZE SHEV - hEN: EN 12101-2

Den senaste uppdateringen av förordningen handlar om tillverkarens ”prestandadeklaration”. Den ersätter den tidigare försäkran om överensstämmelse och beskriver en produkts konkreta och testbara prestanda. Kraven på CE-märkning har också utökats.

GÅ TILL PRESTANDADEKLARATIONER
Modifiering och modernisering

Från rådgivning till montering

Our expert team supports you when converting outdated equipment.

Vårt expertteam hjälper dig med att uppgradera omodern utrustning. © Karin Fiedler / GEZE GmbH

Allmänt sett har den förväntade livslängden och brukstiden för fastighetstekniken alltid varit kortare än den för själva byggnaden. Men nya standarder och lagstiftning förändrar förväntningarna, i synnerhet i fråga om fastighetssäkerhet.

GEZE hjälper dig med att modifiera omodern utrustning för att öka systemens användbarhet och säkerhet. Genom moderniseringar uppgraderas produkterna till senaste tekniska standarder. Dessutom kan viktiga funktioner eftermonteras för att förbättra driftegenskaperna. GEZE erbjuder framtidsorienterade produktlösningar och expertis under lång tid.

GEZE Service – till din tjänst var du än är