Välkommen till GEZE

För oss är det en självklarhet att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Om vi erhåller personuppgifter från dig behandlar och använder vi dem med beaktande av gällande nationella och europeiska dataskyddsföreskrifter. Detaljerad information återfinns i vår dataskyddspolicy.

Omfattning av ditt samtycke

Härmed är jag införstådd med att GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Tyskland (nedan: GEZE) får använda min e-postadress för utskick av nyhetsbrev och reklam. Därvid lämnas information om produkter, lösningar och tjänster från GEZE-koncernen. I GEZE-koncernen ingår alla dotterbolag som samtliga bär namnet GEZE i företagsnamnet, i synnerhet GEZE Service GmbH.

Till de teman som det informeras om hör t.ex. facktidskrifter, whitepapers och fackböcker, produkter såsom GEZE produktpalett, tjänster såsom seminarier och kurser eller från GEZE Service GmbH samt inbjudningar eller påminnelser till dessa, inbjudningar till mässor och aktiviteter, kundnyhetsbrev, rabattkampanjer, lotterier, åsiktsundersökningar, produktinformation och -nyheter.

Med online-erbjudanden avses branschspecifika webbportaler och e-learning, digitala mediaerbjudanden samt tjänster såsom lead-kampanjer och marknadsundersökningar.

Rätt till återkallelse

Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan framåt i tiden. Skriv då bara ett e-postmeddelande till oss på data-protection@geze.com. Om du endast vill ha upplysningar om dina uppgifter använder du vårt upplysningsformulär.

Ytterligare detaljer, i synnerhet om dina rättigheter som berörd person, hittar du i vår dataskyddspolicy.