Välkommen till GEZE

För oss är det en självklarhet att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Om vi erhåller personuppgifter från dig behandlar och använder vi dem med beaktande av gällande nationella och europeiska dataskyddsföreskrifter. Detaljerad information återfinns i vår dataskyddspolicy.

Omfattning av ditt samtycke

Härmed är jag införstådd med att GEZE-koncernen, med säte GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Tyskland (nedan: GEZE) får behandla de data jag anger här (t.ex. telefonnummer, e-postadress etc.) för reklamåtgärder, hit räknas i synnerhet utskick av nyhetsbrev och kontakter via telefon eller skriftligt. Därvid lämnas information om produkter, lösningar och tjänster från GEZE-koncernen. I GEZE-koncernen ingår alla dotterbolag som samtliga bär namnet GEZE i företagsnamnet, i synnerhet GEZE Service GmbH.

Till de teman som det informeras om hör t.ex. facktidskrifter, whitepapers och fackböcker, produkter såsom GEZE produktpalett, tjänster såsom seminarier och kurser eller från GEZE Service GmbH samt inbjudningar eller påminnelser till dessa, inbjudningar till mässor och aktiviteter, kundnyhetsbrev, rabattkampanjer, lotterier, åsiktsundersökningar, produktinformation och -nyheter. Dessutom kan information lämnas om online-erbjudanden: branschspecifika webbportaler och e-learning, digitala mediaerbjudanden samt tjänster såsom lead-kampanjer och marknadsundersökningar.

Med online-erbjudanden avses branschspecifika webbportaler och e-learning, digitala mediaerbjudanden samt tjänster såsom lead-kampanjer och marknadsundersökningar.

Rätt till återkallelse

Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan framåt i tiden. Skriv då bara ett e-postmeddelande till oss på data-protection@geze.com. Vi bekräftar sedan din återkallelse. Mer detaljer, i synnerhet om dina rättigheter som berörd person, finns i vår dataskyddspolicy.