GCER 100

ID-kort RFID (EM/125 kHz) * RFID-medium för autentisering vid tillträdespunkter

ID-kort RFID ID-kortet programmeras i systemet direkt i läsaren. Därefter kan dörren passeras.
  • RFID-frekvens 125 KHz
  • Kodad datakommunikation
Kontakta oss

Användningsområden

  • Autentisering av tillträden

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00