Tillträdeskontroll

Tillträdeskontrollsystem

Med en hög besöksfrekvens i fastigheten måste du kunna förlita dig på ett effektivt system för tillträdeskontroll. Här rekommenderas en enkel variant med ID-kort eller PIN. I/O-boxen sköter både dörrstyrning och dörrövervakning. Tillträdesbehörigheterna avläses av moderna RFID-läsare som smälter in perfekt i karusell- eller skjutdörrsystemet.