Dubbeldörrssystem

Slimdrive EMD-F-IS Elektromekaniskt slagdörrsautomatiksystem för brand- och rökskyddsdörrar med två dörrblad och integrerad koordinator

Slimdrive EMD-F-IS
 • Steglöst justerbar stängningskraft på EN 4-6
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Mekaniskt tillslag i strömlöst läge och elektriskt tillslag i normal drift, som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Mekanisk och elektrisk integrerad koordinator håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
 • Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
 • Servofunktion för motorstöd vid manuell öppning av dörren
Visa mer
 • Vindfångsfunktion reglerar öppning och stängning av två dörrar som är placerade efter varandra (sluss)
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
 • Anslutningsbar rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Kontakta oss

Användningsområden

 • Brand- och rökskyddsdörrar
 • Uppställningssystem med integrerad uppställning - landspecifika krav måste beaktas
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
 • Anslagsdörrar med upp till 2800 mm gångjärnsavstånd, 1400 mm dörrbredd eller 230 kg vikt
 • Minsta gångjärnsavstånd 1500 mm, minsta dörrbredd 750 mm
 • Inner- och ytterdörrar som måste stänga i rätt ordning även om de inte strömförsörjs
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida

Produktspecifikationer

Slimdrive EMD-F-IS
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 230 kg
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr standardarm 1500 mm - 2800 mm
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr glidskena 1700 mm - 2500 mm
Dörrbredd (min./max.) 750 mm - 1400 mm
Nischdjup (max.) 400 mm
Dörröverslag (max.) 50 mm
Typ av automatik Elektromekanisk
Öppningsvinkel (max) 130 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Elektrisk integrerad koordinator Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.) 20 s
Driftspänning 230 V
Märkeffekt 230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Luftfuktighet ej kondenserande (max.) 95 %
Skyddsklass IP20
Driftssätt Automatik, Kontinuerligt öppen, Natt, Av, Butiksstängning
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Programomkopplare inbyggd i drivenheten, Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare mekanisk programomkopplare
Parametersättning Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Uppfyllande av standard DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Lämplighet brandklassade dörrar Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00