Powerturn F-IS

Installationssats integrerad mekanisk koordinering * För dubbeldörrar med integrerad koordinator som säkerställer korrekt stängningssekvens

Monteringssats IS-mekanik
  • Mekanisk styrning av stängningssekvens håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt 
  • Integrerad mekanisk styrning av stängningssekvens 
  • Innehåller alla nödvändiga delar för enhet med aktivt och passivt dörrblad
Kontakta oss

För dubbeldörrar med integrerad koordinator som säkerställer korrekt stängningssekvens

Användningsområden

  • Brand- och rökskyddsdörrar
  • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
  • Anslagsdörrar upp till ett gångjärnsavstånd på 3200 mm

Produktspecifikationer

Installationssats integrerad mekanisk koordinering

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00