Slimdrive EMD-F/R

Slimdrive EMD-F/R * Elektromekanisk slagdörrsautomatik för brand- och rökskyddsdörrar med ett dörrblad med integrerad rökbrytare

Slimdrive EMD-F/R
 • Steglöst justerbar stängningskraft på EN 4-6
 • Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Mekaniskt tillslag i strömlöst läge och elektriskt tillslag i normal drift, som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
 • Vindfångsfunktion reglerar öppning och stängning av två dörrar som är placerade efter varandra (sluss)
Visa mer
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
 • Servofunktion för motorstöd vid manuell öppning av dörren
Kontakta oss

Elektromekanisk slagdörrsautomatik för brand- och rökskyddsdörrar med ett dörrblad med integrerad rökbrytare

Användningsområden

 • Brand- och rökskyddsdörrar
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med ett dörrblad
 • Anslagsdörrar med upp till 1400 mm dörrbredd eller 230 kg vikt
 • Minsta bredd på dörrbladet 750 mm
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida

Produktspecifikationer

Slimdrive EMD-F/R
Höjd 70 mm
Djup 121 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 230 kg
Dörrbredd (min./max.) 1400 mm
Öppningsvinkel (max) 130 °
Fjäderförspänning EN4 - EN6
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage gångjärnsida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Driftspänning 230 V
Märkeffekt 230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Skyddsklass IP20
Driftssätt Av, Automatik, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Funktionssätt Automatiska slagdörrssystem
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Parametersättning GEZEconnects (PC + Bluetooth), Displayprogramomkopplare DPS
Uppfyllande av standard DIN 18263-4, EN 16005
Lämplighet brandklassade dörrar Ja
Integrerad rökdetektor Ja

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00