Enkeldörrssystem

Slimdrive EMD-F/R Elektromekanisk slagdörrsautomatik för brand- och rökskyddsdörrar med ett dörrblad med integrerad rökbrytare

Slimdrive EMD-F/R
 • Steglöst justerbar stängningskraft på EN 4-6
 • Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
Visa mer
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
 • Servofunktion för motorstöd vid manuell öppning av dörren
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Kontakta oss

Användningsområden

 • Brand- och rökskyddsdörrar
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med ett dörrblad
 • Anslagsdörrar med upp till 1400 mm dörrbredd eller 230 kg vikt
 • Minsta bredd på dörrbladet 750 mm
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Uppställningssystem med integrerad uppställning - landspecifika krav måste beaktas

Produktspecifikationer

Slimdrive EMD-F/R
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 230 kg
Dörrbredd (min./max.) 850 mm - 1400 mm
Nischdjup (max.) 300 mm
Dörröverslag (max.) 50 mm
Typ av automatik Elektromekanisk
Öppningsvinkel (max) 130 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Dörrbladsmontage anslagssida med glidskena Nej
Dörrbladsmontage gångjärnsida med glidskena Nej
Dörrbladsmontage gångjärnsida med standardarm Nej
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.) 20 s
Driftspänning 230 V
Märkeffekt 230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Luftfuktighet ej kondenserande (max.) 95 %
Skyddsklass IP20
Driftssätt Automatik, Kontinuerligt öppen, Natt, Av, Butiksstängning
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Servo Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Programomkopplare inbyggd i drivenheten, Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare mekanisk programomkopplare
Parametersättning Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Uppfyllande av standard DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Godkännanden Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Lämplighet brandklassade dörrar Ja
Integrerad rökdetektor Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00