GC 338

Moduler GC 338 * Tillbehör till sensorlist

GC 338 Sändarmodul
  • Finns som gränssnitts-, sändar- och mottagarmodul
Kontakta oss

Tillbehör till sensorlist

Användningsområden

  • Passar till sensorlisterna GC 338
  • Komplettering eller utökning av befintliga anläggningar

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00