Slimdrive EMD Invers

Slimdrive EMD Invers * Elektromekaniskt slagdörrssystem för enkeldörrar med tilluftsöppningssystem för rök- och värmeutsug

Slimdrive EMD Invers
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Elektriskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Elektrisk integrerad koordinator håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
 • Inversfunktion öppnar dörren med fjäderkraft och stänger den motoriskt
 • Vindfångsfunktion reglerar öppning och stängning av två dörrar som är placerade efter varandra (sluss)
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
Visa mer
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
Kontakta oss

Elektromekaniskt slagdörrssystem för enkeldörrar med tilluftsöppningssystem för rök- och värmeutsug

Användningsområden

 • Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
 • Anslagsdörrar till höger och vänster med ett och två dörrblad
 • Anslagsdörrar med upp till 2800 mm gångjärnsavstånd, 1400 mm dörrbredd eller 230 kg vikt
 • Tilluftsöppningssystem för rök- och värmeevakuering
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Dörrbladsmontage och karmmontage

Produktspecifikationer

Slimdrive EMD Invers
Höjd 70 mm
Djup 121 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 230 kg
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr 1500 mm - 2800 mm
Dörrbredd (min./max.) 750 mm - 1400 mm
Nischdjup (max.) 400 mm
Dörröverslag (max.) 30 mm
Typ av automatik Elektromekanisk
Öppningsvinkel (max) 130 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Dörrbladsmontage gångjärnsida med glidskena Ja
Elektriskt tillslag Ja
Elektrisk integrerad koordinator Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.) 20 s
Driftspänning 230 V
Märkeffekt 230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Skyddsklass IP20
Driftssätt Av, Automatik, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Funktionssätt Helautomatisk
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion knappar Ja
Funktion Invers (öppnar med fjäder) Ja
Vindfångsfunktion Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare inbyggd i drivenheten
Parametersättning GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00