ECturn

Glidskena ECturn * För anslagssidan

Glidskena ECturn Inside
  • Färg EV1 eller enligt RAL
  • Mekanisk öppningsbroms som tillval
  • Enkel montering
Kontakta oss

För anslagssidan

Användningsområden

  • Karm- och dörrbladsmontage på anslagssidan
  • Slagdörrar med ett dörrblad
  • Nischdjup upp till 30 mm

Produktspecifikationer

Glidskena ECturn
Höjd 20 mm
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00