Glidskena Boxer 12 mm

Mekanisk dörruppställningsenhet * för Boxer 12 mm-glidskena

GEZE mekanisk dörruppställningsenhet
  • Öppethållandevinkel 80-130°
Kontakta oss

för Boxer 12 mm-glidskena

Användningsområden

  • Öppethållande av ej brandklassade dörrar

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00