R-glidskena BG TS 5000

Montageplatta * för R-glidskena BG

Montageplatta Glidskena anslagssida
  • Med borrhål för montering
Kontakta oss

för R-glidskena BG

Användningsområden

  • Montering på smala karmar

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00