Free-swing-dörrstängare enkeldörr

Överliggande dörrstängare med glidskena med free-swing-funktion är den perfekta lösningen om du vill kunna öppna och stänga enkeldörrar utan ansträngning. GEZE dörrar med free-swing dörrstängare erbjuder ytterligare en fördel tack vare den unika komfortuppställningsfunktionen: de gör det möjligt att spärra dörrar lätt i slutet av freeswing-området och att hålla dem permanent öppna. På så sätt förblir dörren öppen i frånluft och stängs automatiskt, till exempel i händelse av brand.