Free-swing-dörrstängare enkeldörr

Överliggande dörrstängare med glidskena med free-swing-funktion är den perfekta lösningen om du vill kunna öppna och stänga enkeldörrar utan ansträngning. Tack vare sin unika komfortlåsfunktion har GEZE-dörrarna med free-swing-dörrstängare ytterligare en fördel. Med denna funktion är det nämligen enkelt att låsa dörrarna i slutet av freeswing-området och att hålla dem öppna permanent. På så sätt förblir dörren öppen i frånluft och stängs automatiskt, till exempel i händelse av brand.