Free-swing-dörrstängare dubbeldörr

TS 5000 R-ISM/0 med free-swing-funktion * Överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar med integrerad styrning av stängningssekvens, free-swing-funktion på aktivt dörrblad och integrerad rökbrytare

Överliggande dörrstängare med glidskena TS 5000 ISM Dörrstängare för dubbeldörrar med integrerad koordinator och integrerad öppningsbroms, som bromsar in uppslagna dörrar.
 • System med TS 5000 E Hy 3-6 och TS 5000 och R-ISM/0-glidskena
 • Passivt dörrblad med TS 5000 med stängningskraft EN2-6 eller TS 5000 ECline med stängningskraft EN3-5
 • Aktivt dörrblad TS 5000 E Hy (24 V) och justerbar stängningskraft EN3-6
 • Elektrisk uppställning av det passiva dörrbladet kan ske med hållmagnet
 • Uppställning på aktivt dörrblad sker via free-swing dörrstängare
 • Komfortlåsfunktion på det aktiva dörrbladet för låsning av dörren i maximal öppningsvinkel
Visa mer
 • Driftspänning 230 V AC
 • Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
 • Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
 • Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärdet
 • Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
 • Stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
 • Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
 • Alla funktioner justerbara framifrån
Kontakta oss

Användningsområden

 • Brand- och rökskyddsdörrar
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
 • Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
 • Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
 • Minsta gångjärnsavstånd 1500 mm, minsta bredd på aktivt dörrblad 875 mm och på passivt dörrblad 400 mm
 • Uppställningssystem med integrerad rökdetektor
 • Dörrbladsmontage gångjärnsida

Produktspecifikationer

TS 5000 R-ISM/0 med free-swing-funktion
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm 1400 mm
Dörrbredd (max.) 1400 mm
Monteringssätt Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max) 180 °
Ingångsspänning 230V AC
Frekvens matningsspänning 50 Hz
Minsta gångjärnsavstånd 1500 mm
Minsta bredd passivt dörrblad 400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar Ja
Freeswing-område 85 ° - 160 °
Inställbar stängningskraft Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart Ja
Inställbart tillslag Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering Fram
Stängningskraftsdisplay Ja
Uppställning Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad Ja / Nej
Integrerad rökdetektor Ja
Integrerad koordinator Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00