Perlan 140 Glas

Perlan 140 Glas fast panel med 45 mm glasklämplatta Skjutbeslagsystem för glasdörrar med 140 kg dörrbladsvikt och 45 mm glasklämplatta monterad på innertaket

Set Perlan 140, rullskjutsystem Set Perlan 140 rullskjutsystem, ID 119336
  • Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 140 kg
  • För dörrblad i glas med 45 mm klämplatta och fast panel i sidan
  • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
  • Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
  • Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för glasdörrar med 140 kg dörrbladsvikt och 45 mm glasklämplatta monterad på innertaket

Användningsområden

  • Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
  • Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
  • Beslagsmontering i alla synliga områden
  • Glasskjutdörrar med fast panel i glas med en eller två dörrblad
  • Montering på innertaket

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00