Levolan 60 Glas

Levolan 60 Glas väggmontering Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg och väggmontering

 • Designat skjutbeslagsystem för glasdörrar med ESG 8 till 12 mm samt VSG till 10,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 60 kg
 • Slimmad design med integrerad beslagsteknik
 • Helt integrerad i löpskenan
 • Med monteringssystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
 • Slutmontering av beslagen med enkla klips
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
Visa mer
 • Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg och väggmontering

Användningsområden

 • För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
 • För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
 • Montering framför väggen
 • För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
 • Med Levolan 60 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
 • Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 60 SoftStop

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00