Komplett sats Levolan 60

Sats Levolan 60 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 60 kg * Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande

Levolan 60 SoftStop Skjutbeslagssystem för dörrblad i glas med en vikt på 60 kg och med dämpning i ena eller båda sidorna för dörrar, så att dörren bromsas mjukt och dras in automatiskt till ändläget
  • Kontrollerad indragning av skjutdörrbladet i respektive öppet eller stängt ändläge
Kontakta oss

Användningsområden

  • För Levolan skjutbeslagsystem
  • För skjutdörrblad med dämpningsmekanism på ena sidan
  • För dörrbladsvikter upp till 60 kg

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00