Levolan 120 trä

Sats Levolan 120 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 120 kg * Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande

Levolan 120 SoftStop Levolan 120 SoftStop, Levolan, Levolan 120
  • Kontrollerad indragning av skjutdörrbladet i respektive öppet eller stängt ändläge
Kontakta oss

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande

Användningsområden

  • För Levolan skjutbeslagsystem
  • För skjutdörrblad med dämpningsmekanism på ena eller båda sidorna
  • För dörrbladsvikter upp till 120 kg

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00