Levolan 120 Glas

Levolan 120 Glas överljusmontering Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg och överljusmontering

Skjutdörrsbeslag Levolan 120 Smal design med integrerad beslagsteknik
 • Skjutbeslagsystem för glasdörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg och direkt montering på glasväggar eller överljus
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
 • Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
 • Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar
 • Grundbeslaget kompletteras med den modulära varianten av den fasta panelen "Add-on"
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg och överljusmontering

Användningsområden

 • För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
 • För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
 • Montering direkt på glaset
 • För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
 • Med Levolan 120 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
 • Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 120 SoftStop

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00