Sats Perlan AUT-NT för dörrblad i trä

Medbringare trä * Medbringare för trädörrblad vid synkron öppning

Medbringare trä
  • Medbringare för fixering på rörliga dörrblad vid synkron öppning och stängning vid skjutbeslagsystem
Kontakta oss

Medbringare för trädörrblad vid synkron öppning

Användningsområden

  • För Perlan AUT NT skjutbeslagsystem
  • För funktionen DuoSync 2
  • För dörrbladsvikter upp till 80 kg

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00