Aktiveringselement och sensorik

Säkring

Ta det säkra före det osäkra - med våra närvarodetektorer. För att din automatiska dörr ska vara säker att passera för personer som går in eller ut erbjuder GEZE olika sensorer för säkring av dörren. Med hjälp av IR-teknik upptäcker sensorerna hinder som närmar sig dörren – oavsett om det är människor eller objekt. Om dörren håller på att öppnas stoppas rörelsen omedelbart. Om dörren håller på att stängas ser sensoriken till att den öppnas igen via drivenheten. Detta ger största möjliga skydd.