Nyckelknapp

Är det över huvud taget någon vits med nyckelknappar för automatiska karuselldörrar? Naturligtvis! Om t.ex. endast vissa personer ska få tillträde till ett område används nyckelknappen för behörigt öppnande av dörren. För behörigt öppnande av dörren utifrån kan vandaliseringssäkra nyckelknappar användas. Nyckelknappar i kombination med en programomkopplare ser till att endast nyckelinnehavaren kan göra ändringar av driftssättet.