Manuella skjutväggssystem med IGG­element

Rörlig genomgångsdörr för manuellt skjutväggssystem - IGG Tillträdeselement vid stängda glasskiljeväggar i IGG-design

MSW med IGG Inomhus och skyddat område utomhus. Position vid parkeringsområdet för glasskiljeväggen. Runtomgående, integrerad profil för upptagning av funktionsenheterna. Högkvalitativ arkitektonisk formgivning kan kombineras med alla andra typer av element.
 • Integrerad profil runtom för fixering av funktionsenheter
 • För höga arkitektoniska krav på design
 • ESG 6 mm eller 8 mm kan användas limmat på båda sidorna med profil
 • Isolerglasdörr 22 mm, kan användas centrerat
 • Elementvikt upp till 125 kg
 • Kan kombineras med övriga elementtyper
Visa mer
 • Integrerat självstängningsmekanism (Boxer 2-4V)
Kontakta oss

Tillträdeselement vid stängda glasskiljeväggar i IGG-design

Användningsområden

 • Inomhus och skyddat område utomhus
 • Position på glasskiljeväggens parkering
 • Kan användas för linjära axlar
 • Kan användas upp till 3500 mm fri höjd
 • Kan användas upp till 1250 mm elementbredd

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00