Manuella skjutväggssystem med IGG­element

Fast panel till manuellt skjutväggssystem - IGG Fast inglasning för kombination/förlängning av rörliga glasskiljeväggar

Manuellt skjutväggssystem med IGG Inomhus och skyddat område utomhus. Position på glasskiljeväggens parkeringsutrymme. Runtomgående integrerad profil för upptagning av funktionsenheterna. Högkvalitativ arkitektonisk formgivning kan kombineras med alla andra typer av element.
  • Horisontella och vertikala profiler för infattning av glas
  • För höga arkitektoniska krav på design
  • ESG 6 mm eller 8 mm kan användas limmat på båda sidorna med profil
  • Elementvikt upp till 125 kg
  • Kan kombineras med övriga elementtyper
Kontakta oss

Användningsområden

  • Fast inglasning för skyltfönster
  • Inomhus och skyddat område utomhus
  • Kan användas upp till 3500 mm fri höjd
  • Kan användas upp till 1500 mm elementbredd

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00