MBZ 300 N48G

WM 1005 * Termisk detektor för GEZE kontrollpaneler

Värmedifferentialsensor WM 1005 Värmedifferentialsensor WM 1005
  • Reagerar när larmtemperaturen överskrids
  • LED för statusindikering
  • Kontrollerat enligt EN 54
  • VdS-godkännande intygar den höga säkerheten och tillförlitligheten
Kontakta oss

Termisk detektor för GEZE kontrollpaneler

Användningsområden

  • För anslutning till GEZE kontrollpaneler
  • Takmontage
  • Kan användas i områden med damm och ånga

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00