MBZ 300 N48G

GC 163 RWA * Termisk detektor för GEZE kontrollpaneler

Värmedetektor GC 153 Värmedetektorer för användning i uppställningssystem i dammbelastade miljöer, värmedetektor GC 153
  • Reagerar när larmtemperaturen överskrids
  • Enkelt test genom integrerad magnetsensor
  • LED för statusindikering
  • Kontrollerat enligt EN 54
Kontakta oss

Användningsområden

  • För anslutning till nödströmsstyrcentralerna THZ N4, THZ Comfort N4 och MBZ 300
  • För takmontage
  • Kan användas i områden med damm och ånga

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00