MBZ 300 N48G

FT 4 K * Rökdetektorcentralknapp med plastskåp för anslutning till GEZE kontrollpaneler

  • Låsbart plastskåp
  • LED-driftstillståndsindikeringar larm, fönster ÖPPET, drift OK, fel
  • Återställningsknapp för återställning av larm
Kontakta oss

Användningsområden

  • För anslutning till GEZE kontrollpaneler
  • För manuell aktivering av larmaktivering vid rök- och värmeutsug
  • Ytmontage
  • Kabelingång ovanifrån, underifrån eller bakifrån

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00