MBZ 300 N48G

FT 4 A Extra manöverpanel * Rökdetektorcentral-knapp för anslutning till GEZE kontrollpaneler

Rökdetektorcentralknapp FT4 A
  • Robust, låsbart skåp i pressgjutet aluminium
  • LED driftstillståndsindikeringar larm
  • Återställningsknapp för återställning av larm
  • Spårbar aktivering genom låsning av tryckknappen
Kontakta oss

Rökdetektorcentral-knapp för anslutning till GEZE kontrollpaneler

Användningsområden

  • För anslutning till GEZE kontrollpaneler
  • För komplettering av huvudmanöverpanelen FT 4 A
  • För manuell aktivering av larmaktivering vid rök- och värmeutsug
  • Ytmontage
  • Kabelingång ovanifrån, underifrån eller bakifrån
  • Drift med 4-ledarskabel möjlig

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00