MBZ 300 N48G

FT 4 A Akustiskt * Rökdetektorcentral-knapp med akustisk signal för anslutning till GEZE RWA-styrcentraler för nödström

Rökdetektorcentralknapp FT4 A
  • Robust, låsbart skåp i pressgjutet aluminium
  • LED-driftstillståndsindikeringar larm, fönster ÖPPET, drift OK, fel
  • Akustisk signal vid larm och störning kan aktiveras via DIP-omkopplare
  • Återställningsknapp för återställning av larm
  • Spårbar aktivering genom låsning av tryckknappen
Kontakta oss

Användningsområden

  • För anslutning till GEZE kontrollpaneler
  • För manuell aktivering av larmaktivering vid rök- och värmeutsug
  • Kabelingång ovanifrån, underifrån eller bakifrån

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00